CoachPoolen

by CoachCompanion

Utvecklas med hjälp av en coach

Är du intresserad av att utveckla dig själv eller din omgivning? Är det dags att utveckla ditt team eller organisation? Vill du ha verktygen för ett mer coachande förhållningsätt på plats inom företaget, skolan, offentliga verksamheten eller i klubbsammanhang? Kanske är du själv redo att ha en extern partner att värderingsfritt utmana och sporra dig att nå dina mål och drömmar?

Här finner du Professionella Certifierade Coacher med olika specialinriktningar. Alla med kvalitétssäkrade kunskaper och lång erfarenhet av att utveckla individer och organisationer.
Sök bland våra listade kollegor här nedan, och kontakta dem idag för vidare samtal hur ert samarbete kan utformas.

Carina, FOCA Coaching
FOCA Coaching

Carina Fogelström

Communication & Mindset Coach

Jag stöttar såväl individers som gruppers utveckling i att kommunicera och skapa den struktur och balans som behövs för välmående. Tillsammans bygger vi det välmåendet genom att öka upplevelsen av meningsfullhet och energi.
Som coach med bakgrund som pedagog skapar jag trygghet och arbetar såväl stöttande som utmanande. På så sätt ökar din medvetenhet och därmed din förmåga att lyssna på dig själv, för att kunna fatta de beslut och välja de handlingar du behöver för att nå den framgång du önskar..

Utgår från

Örebro/Telefon/Online

Språk

Svenska & Engelska

Kontakt

info@focacoaching.se
+46 70-716 45 19
www.focacoaching.se

Helena Grandell
Dietistkompetens

Helena Grandell

Beteendecoach

Din framtid ligger gömd i dina dagliga rutiner!
Är du mitt i livet, känner en hormonell obalans och önskar hitta tillbaka till ditt glada, balanserade och energifyllda jag? Genom vårt samarbete kommer du upptäcka nya tankesätt och möjligheter att förenkla din vardag, vilket frigör tid att sätta dina egna behov i första rummet.
Med 20 års erfarenhet som dietist och personlig tränare hjälper jag dig med enkla verktyg och praktiska lösningar i vardagen så du hittar balans och struktur att prioritera de vanor Du mår bra av.

Utgår från

Sundsvall/Telefon/Online

Språk

Svenska

Kontakt

helena@dietistkompetens.nu
+46 70-211 16 49
www.dietistkompetens.nu

Christina Kans Rehnberg
CKR coaching

Christina Kans Rehnberg

Work-life coach

Jag utvecklar och stärker kvinnor i arbetslivet.
Är du sann och tydlig på jobbet? Vet du vad du vill eller hindrar du dig själv från att nå dit du vill?
Vad skulle bli möjligt om du utmanar invanda tankar, beteenden och rädslor?
Hur stor är din egentliga potential?
Efter att i mer än åtta år ha företrätt och rådgett ledare och medarbetare i arbetslivsfrågor vill jag som coach ta dem till nästa nivå – ett äkta jag och ett sant självledarskap.

Utgår från

Stockholm/Online

Språk

Svenska

Kontakt

christinakrehnberg@gmail.com
+46 70-717 40 55
www.ckrcoaching.se

Linda Wegdell

Linda Löfgren Wegdell

Förändringsledningscoach

Jag brinner för att utveckla människor och företag! Jag är civilingenjör med 20 års erfarenhet av ledarskap och förändringsledning från byggbranschen och industriell verksamhet. Ur min skilsmässa såg jag möjligheten att förändra mitt liv. 

Som privatperson väljer du en coach som får dig att älska, respektera, ha tillit och tacksamhet till dig själv. Du får verktyg i att vända motgång till framgång!

Som företag söker ni en coach som driver igenom positiv förändring. Värde skapas genom att coacha grupper, chefer och medarbetare till att acceptera och bli positiva till förändringen.

Utgår från

Stenungsund/Göteborg/Stockholm/Online

Språk

Svenska & Engelska

Kontakt

lindalwegdell@gmail.com
+46 703-38 79 78

Cecilia Nilsson
Cecilia Nilsson logotyp

Cecilia Nilsson

Välmåendecoach

Tänk dig en skala 0-100%. Var på den skalan önskar du vara när det gäller att stärka dig inifrån, skapa en tro på dig själv, bryta tankemönster, sätta mål och nå dit? Är ni redo att samarbeta, se varandra, lyfta och göra varandra bättre och skapa en härlig vi-känsla? Det genererar motivation, engagemang, kreativitet och välmående.
Team som upplever uppgifterna viktiga, meningsfulla och roliga ger bättre resultat. Jag ger er verktygen ni behöver. Bli ett team som blir mer än bara ett team.

Utgår från

Halland/Online

Språk

Svenska

Kontakt

info@cecilianilsson.se
+46 705-39 11 57
www.cecilianilsson.se

Om CoachPoolen

CoachPoolen by CoachCompanion samlar ackrediterad kunskap inom professionell coaching. Kvalitésäkrade Coacher som deltagit på CoachCompanions utbildningar inom Coaching. Här finner du din framtida samarbetspartner för utveckling och välfärd.

Nå era mål och utvecklas tillsammans med CoachPoolen by CoachCompanion.

Är du coach och har deltagit i CoachCompanions utbildningar samt driver någon form av verksamhet inom coaching, då är du välkommen att kontakta oss igen på  för att höra mer kring upplägget att kunna vara listad i CoachPoolen by CoachCompanion framöver.