Medarbetare

Christina Lagnelius

ägare och grundare

+46(0)702 258 273
christina.lagnelius@coachcompanion.se

Johnny Ganeryd

VD

+46(0)768 714 911
johnny.ganeryd@coachcompanion.se

Niklas Brohlin

Styrelseledamot, utbildare, mentorcoach

+46 (0)735 000251

Niklas.brohlin@coachcompanion.se

Emma Persson

Styrelseordförande, utbildare, mentorcoach

+46(0)709 357 975
emma.persson@coachcompanion.se

Maria Jonzon

Utbildare, mentorcoach, marknadsansvarig

+46 (0)734 049600
Maria.Jonzon@coachcompanion.se

Elin Redfors

Administratör och Konferensvärdinna Malmö

+46 40 306860

elin.redfors@coachcompanion.se

Jackie Namubiru

Konferensvärdinna Stockholm

Dessutom finns ett stort antal utbildare, mentorer, coacher mm.