Upplägg

8 dagars utbildning

Mentorcoaching

Observerade coachingsessioner

Coachsamtal med egna övningsklienter

Performance evaluation (examination)

Support vid ansökan om ICF Certifiering

Certifieringsprogram för Coacher och Ledare

Level 1

Känner du också längtan efter något meningsfullt? Något som verkligen gör skillnad i andra människors liv och i ditt eget? Då är det här utbildningen för dig. Här får du alla verktyg du behöver för att kunna coacha andra på ett professionellt sätt – oavsett ämne och sammanhang.

Utbildningen är uppbyggd på de 8 kärnkompetenserna, definierade och framtagna av ICF (International Coaching Federation) för att stödja professionella coacher på den globala planen och för att utrusta coacher och ledare med de vassaste coaching verktyg marknaden kan erbjuda.

För anmälan, kontakta oss

Ladda ner

Startdatum

Upplägg

8 dagars utbildning

Mentorcoaching

Observerade coachingsessioner

Coachsamtal med egna övningsklienter

Performance evaluation (examination)

Support vid ansökan om ICF Certifiering

För vem?

Utbildningen är för dig som vill bli ACC certifierad coach.

Välkommen till denna internationellt erkända och kvalitetssäkrade utbildning, ackrediterad av ICF – International Coaching Federation.

Inga förkunskaper krävs.

Under utbildningen får du kraftfulla coachverktyg som du kan använda direkt efter utbildningsdagen, ett nätverk med andra coacher och möjlighet att själv bli coachad.

Mera om effekterna samt forskning kring coaching hittar du på följande sidor:
coachingfederation.org – research
coachingfederation.se – forskning

På CoachCompanion är filosofin enkel: vi formar utbildningar vi själva skulle vilja delta i. Ambitionen är att skapa en atmosfär som är rolig och tillåtande, men samtidigt utmanande. En plats där vi möts som människor, snarare än som ledare och deltagare. För hur vi lär oss är minst lika viktigt som vad vi lär. Därför lägger vi stor vikt vid praktisk tillämpning med mycket övningar. Hjärnan vill ha roligt när den jobbar.

Upplägg och hög kvalitet har gjort vår Coachutbildning till en av Sveriges mest populära inom området. CoachCompanion och våra coachutbildningar är ackrediterade av International Coaching Federation (ICF) och erbjuder möjlighet till certifiering på ACC och PCC nivå. 

Investera i dig själv och din framtid! 

Praktisk info

8 dagars utbildning

Malmö, Stockholm & Live Online

Tider: 9.00 - 17.00

Pris

39 000 kr ex moms
(48 750 kr inkl moms)

Examination (Performance evaluation)

Utbildningen avslutas med en examination, på originalspråk, Performance Evaluation. Hela processen mot certifieringen är enkelt och det görs på svenska. För deltagare, blir detta All-Inklusive servis.

CoachCompanion är ackrediterade av ICF att utbilda och Examinera på både LEVEL1 och LEVEL2. Detta är LEVEL1 program, som förbereder dig för ACC certifiering. Du kan välja att fortsätta din utbildning på LEVEL2, vilket förbereder dig för PCC, både under och efter denna utbildning.

Att genomgå diplomerad coach liknar ingen annan utbildning. Den ger kraftfulla verktyg och en förståelse för hur medarbetare och motivation stärks. Den har lett till genomgripande förändring i hur jag leder och mer utforskande umgås med andra men också i självledarskap. Efter påbyggnad av propellermodellen rör jag mig numera tryggt och naturligt mellan rollerna som coach, ledare och chef. Rekommenderar dessa å det varmaste och önskar bara att jag upptäckt dem tidigare. Flera rådgivarkollegor har nu också genomgått diplomerad coach. Det har vässat hela teamet, öppnat upp för nya intressanta uppdrag och redan lett till ökad kvalitet och förbättrade resultat. Nu kan vi som företagsrådgivare göra skillnad inte bara i affärsutvecklingen utan även, genom coachningen, i den personliga utvecklingen hos de företagare vi möter.

Anne Marbrandt
VD NyföretagarCentrum Öresund

Utbildningen har gett mig en helt ny bredd och djup som coach. Istället för rådgivare och mentor kan jag nu idag verkligen coacha mina klienter till en hållbar förändring som är grundad i klienten då hen är den som har bäst svar på sina lösningar.

Martin Bach
Hälsogurun

Det som givit mig mest att gå denna utbildningen är att vara med människor som är intresserad av andra människor. Vi har fått lära oss att lyssna aktivt och har då berikat andra människor att få bli lyssnad på.
Så lätt och enkelt det egentligen är och Vilket fint och rikt verktyg det är. Tack för allt ni bidragit i min resa!

Catarina Löhman
Rehabsamordnare

Programupplägg

Level 1 omfattar åtta utbildningsdagar, alltid mellan kl. 9-17, oavsett om vi träffas i någon av våra kurslokaler eller digitalt. Dagarna fördelas antingen på fyra tillfällen om två dagar per månad, alternativt som intensivutbildning, då fördelad på två tillfällen med fem sammanhängande dagar i juni samt tre dagar i augusti. För datum, se utbildningskalendern.

Som stöd för ditt lärande ingår de obligatoriska 10 mentorcoachsamtal med professionell coach, PCC. Du kommer även att behöva genomföra fem coachsamtal vardera med tre övningsklienter (totalt 15 samtal). Utbildningen avslutas med examination.

Modul 1 (dag 1 och 2): Att sätta grunden för ett coachsamarbete

Efter modul 1 har deltagarna fått konkreta verktyg för att komma igång med coaching av sina övningsklienter. Kärnkompetenser som presenteras och tränas: Agerar etiskt, Upprättar och efterlever avtal och överenskommelser, Lyssnar aktivt, Utvecklar förtroende och trygghet.

Modul 2 (dag 3 och 4): Att coacha klienten och inte ämnet

Vår egen modell – ”Vulkan coaching” – presenteras och tränas. I modul 2 får kursdeltagarna ett antal övningar som syftar till ökad självinsikt hos klienten. Kärnkompetenser som presenteras och tränas: Väcker medvetenhet, Faciliterar klientens utveckling.

Modul 3 (dag 5 och 6): Coachens verktygslåda

För ökad och snabbare effekt i coachsamarbetet kan coachen använda verktyg i form av det fysiska rummet, alla sinnen mm. Ett smörgåsbord av olika verktyg presenteras och tränas. I denna fullmatade modul tränas också ”vad gör en fråga kraftfull?” samt hur coachen genom att vara mer proaktiv kan öka klientens medvetenhet och se nya möjligheter. Kärnkompetenser: Införlivar ett coachande förhållningssätt, Väcker medvetenhet.

Modul 4 (dag 7 och 8): Min storhet som coach

I modul 4 tränar deltagarna att föra samman vad de lärt hittills om alla kärnkompetenserna och använda dem utifrån sin egen unika coachstil. Här tränas även deltagarna i processcoaching och tar coachingen därmed till än djupare nivåer. Kärnkompetenser: Faciliterar klientens utveckling, Bibehåller närvaro, Väcker medvetenhet.

Modulcoaching (Observed sessions)

4 modulcoaching sessioner inklusive feedback, dagar 2, 4, 6 och 8.

Delbetalning av din utbildning

Nu kan du delbetala din utbildning räntefritt genom Human Finans!
Läs mer om hur du gör här: DELBETALNING