GDPR

Integritetspolicy

Allmänt

Denna integritetspolicy omfattar alla kontakter du har med oss. Vi följer GDPR, vilket innebär att vi värnar om din integritet och din rätt att ha kontroll över alla dina personuppgifter hos oss.

I denna integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, hur länge de sparas, hur du kan ha kontroll över dem och hur du kontaktar oss.

Policyn gäller i alla sammanhang du har kontakt med oss, oavsett kanal –  mail, telefonsamtal, personligt möte, via hemsidan eller övriga sociala media.

Uppgifter som vi samlar in

De uppgifter vi samlar in får vi i första hand från dig och med ditt samtycke. Det kan vara enbart namn och mailadress när du t.ex. beställt gratismaterial från oss, önskar bli kontaktad av oss eller vill prenumerera på vårt nyhetsbrev.  Vid intresse av våra utbildningar är det för- och efternamn, mailadress och mobilnummer samt vilken utbildning som är av intresse att få mer information om.  Som kursdeltagare hos oss är det för och efternamn, titel, arbetsplats, postadress, ev. annan fakturaadress, mailadress, mobilnummer och vilken/vilka utbildningar du deltagit i som samlas in. Vid coachutbildningar är det även diplom resp. certifikat som sparas samt skriftlig feedback från muntlig examination. För coach/mentorcoachsamarbete gäller förutom för- och efternamn, mailadress och mobilnummer även skriftlig coachöverenskommelse som coach/klient får varsin kopia på.

SYFTE

Syftet med de insamlade uppgifterna är att kunna ge dig den allra bästa servicen. Att du får det du beställt, att du meddelas korrekt info om kommande utbildningsdatum/dagar, mer information omkring områden du är intresserad av, och slippa info om sånt du inte är intresserad av. Vad gäller främst sociala media är syftet att sprida vår mission – We change the world, ju fler som får reda på vad en utbildning hos oss kan ge, ju fler blir vi som kan bidra till en bättre värld. Tillsammans är vi starka!

INFORMATION SOM LÄMNAS UT

Huvudregeln är att all information stannar hos oss. Du ska känna dig trygg med att vi inte delar några personuppgifter med någon annan, vare sig till privatperson, företag eller myndighet. Undantag sker då du själv godkänt att vi får lämna ut info från/om dig, t.ex. gratulationer till certifieringar på sociala media, citat, bilder, intervjuer, videos mm.

LAGRING OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

Utbildningar: Tidigare nämnda kontaktuppgifter på deltagare sparas alltid liksom en kopia på diplom och certifikat. Skriftlig feedback på den muntliga examinationen sparas årsvis och förstörs efter fyra år.Kursutvärderingar, feedback till mentorcoacher och feedback från övningsklienter samlas in, information som får delas sparas eventuellt alt. åtgärd som behöver utföras, t.ex. kontakta intresserade personer. Därefter förstörs samtliga underlag.Coaching och mentorcoaching: Skriftlig coachöverenskommelse förstörs när samarbetet är avslutat. Kontaktuppgifter på klienten läggs in i coachens/mentorcoachens logg för kommande ICF certifiering, klientens godkännande för det sparas.Ev. andra skriftliga underlag om deltagaren förstörs senast sex månader efter avslutat uppdrag.Övrigt: Kontaktuppgifter för prenumerationer och liknande finns kvar så länge de är aktuella för personen, alt. att personen meddelat CoachCompanion om att bli avförd från utsändningslistan.

VÅRT ANSVAR

Vårt ansvar är att:

  • Följa de rutiner som nämnts
  • Hålla alla våra register uppdaterade och korrekta
  • Rensa bort mail som innehåller personliga uppgifter
  • Förstöra dokument enligt rutiner som nämnts under gallring
  • Möta varje kund som önskar insyn/begära ändring med största respekt och hörsamma önskemålen omgående
  • Genomföra en årlig avstämning i sista veckan i juni/första i juli varje år.

DITT ANSVAR

Ditt ansvar är att:

  • Vara tydlig med var och hur du vill vara synlig på sociala media oavsett om det gäller bilder på dig eller från en utbildningssituation, citat, berättelser, ljud eller videoinspelningar
  • Meddela oss om du vill läsa vilken information vi har om dig, radera viss information eller avsluta en prenumeration
  • Informera oss om kontaktuppgiftsändringar.