Bygg ert interna coachteam

Vi har genom åren hjälpt flera företag att byggastruktur för intern coaching.
Vi vet hur. Vi handleder genom hela processen från struktur till utbildade coacher. Gör som andra hållbara företag kontakta oss för dialog och förslag.

Fördelar

Optimerad kostnad för coaching

Ökat välmående på arbetsplatsen

Tillvaratagande av kraften som redan finns i företaget

Tillgänglighet

Kostnadseffektivt

Det mest ekonomiska sättet att säkra medarbetares välmående helt oberoende av konsulter eller andra externa aktörer.

För anmälan, kontakta oss