Team CoachCompanion

Johnny Ganeryd

VD och ägare
ICF Associate Certified Coach (ACC)

Emma Persson

Director of Training och ägare
ICF Master Certified Coach (MCC)

Magdalena Lindhard

Utbildare och coach
ICF Associate Certified Coach (ACC)

Maria Jonzon

Utbildare och Mentorcoach
ICF Professional Certified Coach (PCC)

Patrick Lundeberg

Utbildare och coach
ICF Accociate Certified Coach (ACC) 

Elisabeth Brage

Utbildare och Mentorcoach
ICF Professional Certified Coach (PCC)

Jessica Huge

Utbildare och coach
ICF Associate Certified Coach (ACC) 

Marianne Jönsson

Utbildare och Mentorcoach
ICF Professional Certified Coach (PCC)

Lasse Nygren

Mentoroach
ICF Professional Certified Coach (PCC)

Saga Skimrin

Mentorcoach
ICF Professional Certified Coach (PCC)

Christina Nyrell

Mentorcoach
ICF Professional Certified Coach (PCC)

Ulla Moberg

Utbildare och coach
ICF Accociate Certified Coach (ACC) 

Marina Simonsson

Mentorcoach
ICF Accociate Certified Coach (PCC) 

Jan-Ola Hallberg

Mentorcoach
ICF Accociate Certified Coach (PCC)

CoachCompanion Finland

CoachCompanion Romania

CoachCompanion South Africa

Kontakta oss här