Steg 1 – utbildning för

Diplomerad coach

Ta nästa steg i din utveckling och karriär

Bli diplomerad coach

Känner du också längtan efter något meningsfullt? Något som verkligen gör skillnad i andra människors liv och i ditt eget? Då är det här utbildningen för dig. Här får du alla verktyg du behöver för att kunna coacha andra på ett professionellt sätt – oavsett ämne och sammanhang.

Under utbildningen får du träna på de kärnkompetenser som krävs för att coacha professionellt, du får ett ramverk i form av etiska riktlinjer för coacher, du får många kraftfulla coachverktyg som du kan använda direkt efter utbildningsdagen, ett nätverk med andra coacher och möjlighet att själv bli coachad. Du blir diplomerad coach och samtidigt vågar vi lova egen personlig utveckling.

Diplomerad coach i vår filosofi

 På CoachCompanion är filosofin enkel: vi formar utbildningar vi själva skulle vilja delta i. Ambitionen är att skapa en atmosfär som är rolig och tillåtande, men samtidigt utmanande. En plats där vi möts som människor, snarare än som ledare och deltagare. För hur vi lär oss är minst lika viktigt som vad vi lär. Därför lägger vi stor vikt vid praktisk tillämpning med mycket övningar. Hjärnan vill ha roligt när den jobbar. Upplägg och hög kvalitet har gjort vår Diplomutbildning till en av Sveriges mest populära inom området: ackrediterad, kvalitetsgranskad och godkänd av International Coaching Federation (ICF), med möjlighet till fortsättning mot internationell certifiering.

Investera i dig själv och din längtan. Du kommer inte att ångra dig. Hittills har vi utbildat över 5000 coacher, vi har utvecklat vårt koncept över åren och uppdaterar det ständigt. Vi kan coaching och vi vet hur vi lägger upp programmet för bästa möjliga effekt. Och dessutom har vi utbildare som får högsta betyg av sina kursdeltagare.

För vem?

Utbildningen är för dig som vill bli diplomerad coach och gå en internationellt godkänd och kvalitetssäkrad utbildning av ICF – International Coaching Federation. Diplomutbildningen är steg 1 för dig som vill bli certifierad coach. Inga förkunskaper krävs.

Pris

29 000 kr ex moms (36 250 kr inkl moms)

Program för Diplomerad coach

Diplomutbildningen omfattar åtta utbildningsdagar, alltid mellan kl. 9-17, oavsett om vi träffas i någon av våra kurslokaler eller digitalt. Dagarna fördelas antingen på fyra tillfällen om två dagar per månad, alternativt som intensivutbildning, då fördelad på två tillfällen med fem sammanhängande dagar i juni samt tre dagar i augusti. För datum, se utbildningskalendern.

Som stöd för ditt lärande ingår fem individuella mentorcoachsamtal med professionell coach. Du kommer även genomföra fem coachsamtal vardera med tre övningsklienter (totalt 15 samtal). Utbildningen avslutas med en separat diplomeringsdag.

Modul 1 (dag 1 och 2) Att sätta grunden för ett coachsamarbete

Efter modul 1 har deltagarna fått konkreta verktyg för att komma igång med coaching av sina övningsklienter. Kärnkompetenser som presenteras och tränas: Agerar etiskt, Upprättar och efterlever avtal och överenskommelser, Lyssnar aktivt, Utvecklar förtroende och trygghet.

Modul 2 (dag 3 och 4) Att coacha klienten och inte ämnet

Vår egen modell – ”Vulkan coaching” – presenteras och tränas. I modul 2 får kursdeltagarna ett antal övningar som syftar till ökad självinsikt hos klienten. Kärnkompetenser som presenteras och tränas: Väcker medvetenhet, Faciliterar klientens utveckling.

Modul 3 (dag 5 och 6) Coachens verktygslåda

För ökad och snabbare effekt i coachsamarbetet kan coachen använda verktyg i form av det fysiska rummet, alla sinnen mm. Ett smörgåsbord av olika verktyg presenteras och tränas. I denna fullmatade modul tränas också ”vad gör en fråga kraftfull?” samt hur coachen genom att vara mer proaktiv kan öka klientens medvetenhet och se nya möjligheter. Kärnkompetenser: Införlivar ett coachande förhållningssätt, Väcker medvetenhet.

Modul 4 (dag 7 och 8) Min storhet som coach

I modul 4 tränar deltagarna att föra samman vad de lärt hittills om alla kärnkompetenserna och använda dem utifrån sin egen unika coachstil. Här tränas även deltagarna i processcoaching och tar coachingen därmed till än djupare nivåer. Kärnkompetenser: Faciliterar klientens utveckling, Bibehåller närvaro, Väcker medvetenhet.

Diplomeringsdag

Deltagarna visar att de behärskar vad de lärt genom muntlig examination i form av ett coachsamtal med en av diplomeringsförrättarna, därefter har du ditt diplom!

Alumni-nätverk

För ytterligare inspiration och möten med andra coacher ansluts du efter utbildningen självklart till vårt Alumni-nätverk. Du ges också möjlighet till kompletterande utbildningar inom flera områden samt, inte minst att gå vidare till att bli internationellt certifierad coach.

NYHET!

Delbetalning av din utbildning

Nu kan du delbetala din utbildning räntefritt genom Human Finans!
Läs mer om hur du gör här: DELBETALNING

Anmäl ditt intresse här

Godkännande av villkor*