Diplomerad coachande ledare

Det moderna ledarskapet

Anmäl dig nu

Förkunskap

Inga förkunskaper krävs

Om kursen

Grundutbildning i professionell coaching samt coachande ledarskap i praktiken

Mål

Bli diplomerad coachande ledare

Effekter

Coachande ledarskap ger effkter på allt från en god arbetsmiljö. nöjda kunder till det ekonomiska resultatet.

Utbildning till coachande ledare

Det unika med CoachCompanions utbildning i coachande ledarskap är det holistiska synsättet – vi tar ledarskapet ur ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från de tre rollerna – chef, ledare och coach oavsett din formella position. Den så kallade propellermodellen® är varumärkesskyddad och Coach Companions egen. Den beskriver vikten av att ha en god balans mellan förmågan att vara en tydlig chef, inspirerande ledare och lyhörd coach. I utbildningen får du konkreta verktyg som du omgående kan omsätta i din egen vardag när du kommer hem. Mer verkstad och mindre teori. Det coachande ledarskapet i praktiken!

Om utbildningen

Utbildningen är 10 dagar och en separat dag för diplomering. De åtta första dagarna är gemensamma med deltagare som utbildar sig till diplomerade coacher. Under utbildningen får du en egen mentorcoach där fem samtal ingår. Du genomför fem samtal med tre övningsklienter (15 övningsklienttimmar totalt). Därefter tillkommer två dagar som specifikt ägnas åt coaching i ledarrollen utifrån Propellermodellen® och förmågan att kunna kombinera coaching med att också vara en tydlig chef och inspirerande ledare.

Mål

Diplomerad coachande ledare

Effekter

Coachande ledarskap ger goda effekter på allt från nöjda kunder och medarbetare till det ekonomiska resultatet. Det ger positiva effekter på arbetsmiljön för både chefer och medarbetare. Ett coachande ledarskap frigör tid för chefer samtidigt som medarbetare känner större delaktighet och tar större ansvar för arbetet. Det i sin tur påverkar både kunder och resultat positivt.

 

Utbildningsinnehåll

Tio utbildningsdagar

 Tid 09:00-17:00 i Stockholm och Malmö. I Göteborg 10:00-18:00 dag 1 och 9:00-17:00 dag 2 i varje modul. Max fyra timmars frånvaro godkänns för diplomering, längre frånvaro tas igen i annan grupp

Diplomeringsdag

En separat diplomeringsdag för att få godkänt och få sitt diplom 

Fem individuella mentorcoachtimmar

För att vara så väl förberedd som möjligt inför diplomeringen ingår fem timmar med en av våra erfarna och kvalitetssäkrade mentorcoacher.

15 övningsklienttimmar

Mellan utbildningstillfällena genomförs fem samtal med tre övningsklienter (totalt 15 övningsklienttimmar). Dessa ska vara genomförda före diplomering

Självskattningstest

Du får möjlighet att göra ett själskattningstest i propellermodellen® som används i utbildningen

Kurslitteratur

Coach Companions eget kursmaterial inklusive boken Det coachande ledarskapet i praktiken – Propellermodellen®, Liber förlag, ingår.

Parcoaching

Parcoaching med annan kursdeltagare (frivilligt men rekommenderas)

Rabatter på fortbildningar

Rabatt på CoachCompanions fortbildningsdagar

Medlemskap i CoachCompanions ALUMNI

CoachCompanions ALUMNI – nätverk för diplomerade och certifierade coacher

Det coachande ledarskapet har gjort mig till en mycket starkare ledare,
på ett sätt som jag absolut inte väntat mig.

Jag kan varmt rekommendera CoachCompanions utbildningar.

 

Kristofer Wåhlander

Med verktyg för det coachande ledarskapet kan jag inspirera och motivera mina medarbetare att nå sin fulla potential.

Jag kan verkligen rekommendera den här utbildningen till alla!

Veronica Lundblad

Loading Evenemang

Kommande Evenemang › Coachande ledarskap och diplomering

Evenemang Search and Views Navigation

Evenemang Views Navigation

  • Inga matchande evenemang listade under Coachande ledarskap och diplomering. Visa hela kalendern för att se en fullständig lista med evenemang.

Anmäl ditt intresse här

Utbildning: Diplomerad coachande ledare

Kontakta oss

info@coachcompanion.se

+46 (0) 40 306 860

Om oss

Våra utbildningar