Diplomerad Coach

Här får du alla verktyg du behöver för att kunna coacha andra på ett professionellt sätt. Oavsett ämne och sammanhang. Söker du en utbildning som gör dig till stjärna bland coacher, då är det här utbildningen för dig. En utbildning som samtidigt är steg ett mot internationell certifiering

8 utbildningsdagar, 17 mentorcoachtimmar, kurslitteratur, handledning vid behov, separat diplomeringsdag för högsta kvalitet.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig HÄR

Pris

29.000 kr exklusive moms (36.250 inklusive moms)

Datum

Malmö180417

17-18 april, 17-18 maj, 11-12 juni, 16-17 augusti. Diplomering 14 september

Malmö180613

13-14 juni, 14-15 augusti, 24-25 september, 23-24 oktober, Diplomering 30 november

Malmö180918

18-19 september, 18-19 oktober, 20-21 november, 19-20 december, Diplomering 25 januari

Malmö181011

11-12 oktober, 5-6 november, 3-4 december, 17-18 januari, Diplomering 14 februari

Malmö181122

22-23 november, 17-18 december, 14-15 januari, 12-13 februari, Diplomering 15 mars

Stockholm180418

18-19 april, 28-29 maj, 25-26 juni, 20-21 augusti, Diplomering 21 september

Stockholm180906

6-7 september, 11-12 oktober, 8-9 november, 6-7 december, Diplomering 18 januari

Stockholm181015

15-16 oktober, 21-22 november, 18-19 december, 10-11 januari, Diplomering 22 februari

Stockholm181113

13-14 november, 11-12 december, 21-22 januari, 18-19 februari, Diplomering 21 mars

Det coachande ledarskapet med diplomering

Du får en rejäl grund att stå på för att kunna skapa hållbara resultat. I det coachande ledarskapet sker en transformering – du når dina medarbetare inte bara i deras hjärna (de förstår intellektuellt vad som ska göras) utan även i deras hjärta (de drivs av sin egen motivation). Det i sin tur påverkar organisationens ekonomiska framgång. Varje medarbetare är beredd att göra det där lilla extra av egen vilja, och det ger effekt.

10 utbildningsdagar, 17 mentorcoachtimmar, kurslitteratur, handledning vid behov, separat diplomeringsdag för högsta kvalitet.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig HÄR

Pris

34.000 kr exklusive moms (42.500 inklusive moms)

Datum

Malmö180417

17-18 april, 17-18 maj, 11-12 juni, 16-17 augusti. Diplomering 14 september, 9-10 oktober

Malmö180613

13-14 juni, 14-15 augusti, 24-25 september, 23-24 oktober, Diplomering 30 november, 6-7 december

Malmö180918

18-19 september, 18-19 oktober, 20-21 november, 19-20 december, Diplomering 25 januari, 25-26 februari

Malmö181011

11-12 oktober, 5-6 november, 3-4 december, 17-18 januari, Diplomering 14 februari, 25-26 februari

Malmö181122

22-23 november, 17-18 december, 14-15 januari, 12-13 februari, Diplomering 15 mars, 4-5 april

Stockholm180418

18-19 april, 28-29 maj, 25-26 juni, 20-21 augusti, Diplomering 21 september, 9-10 oktober

Stockholm180906

6-7 september, 11-12 oktober, 8-9 november, 6-7 december, Diplomering 18 januari, 7-8 mars

Stockholm181015

15-16 oktober, 21-22 november, 18-19 december, 10-11 januari, Diplomering 22 februari, 7-8 mars

Stockholm181113

13-14 november, 11-12 december, 21-22 januari, 18-19 februari, Diplomering 21 mars, 4-5 april

Diplomerad Karriärcoach

Hos oss får du en fantastisk möjlighet att utbilda dig till Diplomerad Karriärcoach samtidigt som du lägger grunden för en framtida internationell certifiering enligt ICF. Framtidens arbetsmarknad bygger på evigt lärande, omställning och stort egenansvar. Framgångsrik karriärcoaching förbereder klienten till framtidens arbetsmarknad.

10 utbildningsdagar, 17 mentorcoachtimmar, kurslitteratur, handledning vid behov, separat diplomeringsdag för högsta kvalitet.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig HÄR

Pris

34.000 kr exklusive moms (42.500 inklusive moms)

Datum

Malmö180417

17-18 april, 17-18 maj, 11-12 juni, 16-17 augusti. Diplomering 14 september, 8-9 november

Malmö180613

13-14 juni, 14-15 augusti, 24-25 september, 23-24 oktober, Diplomering 30 november, 25-26 april-19

Malmö180918

18-19 september, 18-19 oktober, 20-21 november, 19-20 december, Diplomering 25 januari, 25-26 april

Malmö181011

11-12 oktober, 5-6 november, 3-4 december, 17-18 januari, Diplomering 14 februari, 25-26 april

Malmö181122

22-23 november, 17-18 december, 14-15 januari, 12-13 februari, Diplomering 15 mars, 25-26 april

Stockholm180418

18-19 april, 28-29 maj, 25-26 juni, 20-21 augusti, Diplomering 21 september, 8-9 november

Stockholm180906

6-7 september, 11-12 oktober, 8-9 november, 6-7 december, Diplomering 18 januari, 8-9 april

Stockholm181015

15-16 oktober, 21-22 november, 18-19 december, 10-11 januari, Diplomering 22 februari, 8-9 april

Stockholm181113

13-14 november, 11-12 december, 21-22 januari, 18-19 februari, Diplomering 21 mars, 8-9 april

Fortbildningsdagar för diplomerade coacher

Det coachande ledarskapet – 2 dagar

Hur kan coaching användas i en ledarroll? Oavsett om det är en formell eller informell position? Eller i en specialist roll där coaching utvecklar förmågan att möta och kommunicera med kunden/patienten på ett optimalt sätt.  Denna två dagars utbildning ger dig svar på det. Det coachande ledarskapet är en två dagars fortbildning efter diplom eller certifieringsutbildning. Fortbildningen är till för alla coachutbildade som vill använda sin coachkompetens i en position där du inte enbart kan coacha.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig HÄR

För vem?

Diplomerade eller certifierade coacher

Pris

6000 kr exklusive moms (7500 kr inklusive moms)

Datum

Malmö 9-10 oktober 2018

Malmö 6-7 december 2018

Malmö 4-5 april 2019

Stockholm 3-4 september 2018

Stockholm 3-4 december 2018

Stockholm 7-8 mars 2019

Stockholm 2-3 maj 2019

Karriärcoach – 2 dagar

Vill du bli en karriärcoach som gör skillnad och som förändrar människors liv? En karriärcoach som vågar utmana din klient att lita på sina gåvor och talanger för att nå sitt drömjobb. Då är denna fortbildningsmodul något för dig. Framtidens arbetsmarknad är global, digital och multinationell och större krav kommer att ställas på individens förmåga att kommunicera med olika personligheter och nationaliteter samt förmågan att ständigt lära sig nya arbetssätt och metoder. Du som karriärcoach måste därför själv ha förståelse och insikt för nya trender och tekniker. Du behöver inte vara expert! Men villigt att lära dig.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig HÄR

För vem?

Diplomerade eller certifierade coacher

Pris

6000 kr exklusive moms (7500 kr inklusive moms)

Datum

Malmö 21-22 augusti 2018

Malmö 8-9 november 2018

Malmö 25-26 april 2019

Stockholm 29-30 augusti 2018

Stockholm 29-30 november 2018

Stockholm 8-9 april 2019

Att coacha grupper mot mål och resultat – 2 dagar

Fortbildningsdagarna i att coacha grupper är till för dig som brinner för grupprocesser, oavsett om det är i affärsmässiga sammanhang eller privata/oavlönade uppdrag.  Det du lär dig de här dagarna kan du använda i alla typer av grupper som strävar mot ett gemensamt mål. Oavsett om du är professionell coach, coachande ledare eller mer generellt.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig HÄR

För vem?

Diplomerade eller certifierade coacher

Pris

6000 kr exklusive moms (7500 kr inklusive moms)

Datum

Malmö 26-27 november 2018

 

Stockholm 6-7 november 2018

Certifieringsprogrammet

Marknaden efterfrågar mer och mer professionella coacher med hög kvalitet. Våra kunder har lärt sig börja skilja på coacher och professionella certifierade coacher. Coacher som är måna om sin yrkesstolthet, som inser att det inte räcker enbart med en åtta dagars utbildning. Dom vet att kompetens är en färskvara och som fortbildar sig kontinuerligt.

ICF är en oberoende branschorganisation som kvalitetssäkrar coacher på nivåerna ACC, PCC och MCC. Vi är ett av få företag i Sverige som är ackrediterade av ICF att utbilda och själva genomföra den muntligen delen av exeminationen på ACC och PCC nivå. Ditt mål att bli certifierad är vårt mål! Vi supportar dig genom hela resan.

 Läs mer om utbildningen och anmäl dig HÄR

Pris

22.000 kr exklusive moms (27.500 kr inklusive moms).

Datum

Malmö180419

19 april, 22 maj, 18 juni, 20 augusti, 13 september, 22 oktober, 19 november, 5 december

Malmö181026

26 oktober, 16 november, 13 december, 16 januari, 11 februari, 5 mars, 3 april, 10 maj

Stockholm180404

4 april, 3 maj, 4 juni, 14 augusti, 17 september, 17 oktober, 16 november, 5 december

Stockholm180816

16 augusti, 19 september, 19 oktober, 23 november, 14 december, 16 januari, 12 februari, 12 mars

Stockholm181025

25 oktober, 20 november, 17 december, 25 januari, 20 februari, 21 mars, 11 april, 16 maj

Fortbildningsdagar för certifierade coacher

Läs mer HÄR

 

 

Information

Välkommen att kontakta oss för mer information eller boka tid för ett förutsättningslöst möte.
Johnny Ganeryd, johnny.ganeryd@coachcompanion.se, +46 768 714911 eller info@coachcompanion.se, +46 40 306860