TVÅ DAGARS UTBILDNING FÖR PEDAGOGER I SAMTALSMETODIK

Låt samtalet bli ett pedagogiskt flöde i förskolan och skolan 

”Varje förskollärare och lärare ansvarar för att, i sin undervisning eller i sina möten med barn och föräldrar, organisera och leda samtal på ett sätt som möjliggör och uppmuntrar delaktighet. ” (ur Förskolans och skolans värdegrund)

Samtalsledare

Som förskollärare och lärare har du utbildning i din profession. Men när du kliver ur din lärare/expertroll och istället blir samtalsledare behövs andra verktyg och kompetenser. Det får du i vår skräddarsydda två dagars utbildning som är speciellt anpassad för personal inom skolans värld. De verktyg du får under dessa dagar kan användas i alla typer av planerade och oplanerade samtal, t.ex. utvecklingssamtal, kartläggning av nyanlända elever, föräldrasamtal, mentorskap, elevhälsomöte, arbetslagsmöte, diskussioner under en lektion, ett ledningsgruppsmöte eller i ett spontant samtal i korridoren eller i matsalen. Verktygen förbättrar relationer, utvecklar ett gott arbets- och studie klimat, frilägger kreativitet och därmed nya möjligheter, inger hopp, stärker motivationen och bidrar till goda varaktiga resultat.

Att förebygga kränkningar och trakasserier

Dessa verktyg är också anpassade för att kunna användas i det förebyggande arbetet mot kränkningar och trakasserier

Elever med trauma

Många skolor ställs inför nya utmaningar med nyanlända elever varav en del kan behöva extra support och bemötande pga. upplevda trauma. De här samtalsverktygen fungerar utmärkt i dessa sammanhang och ger därmed läraren en trygghet att kunna möta eleven utifrån hans behov och förutsättningar utan att gå utanför lärarrollen.

Program

Tvådagarsutbildning (helg) samt en timme individuell mentorcoach uppföljning på telefon

Speciellt fokus ägnas åt följande coachverktyg:

  • Förhållningssätt
  • Samtalsmetodik
  • Värdegrund
  • Aktivt lyssnande
  • Kraftfulla frågor

Utbildningen genomförs dels som öppen utbildning och dels skräddarsydd om grupper från samma skola/kommun

Utbildare

Våra utbildare i denna två dagars utbildning för personal inom skolan har själva auktoriserad lärarkompetens, är certifierade coacher enligt ICF (se nedan) samt med senior erfarenhet av att utbilda inom professionell coaching samt mentorcoaching.

Varför CoachCompanion?

CoachCompanion är ett av Sveriges äldsta och mest rutinerade coachföretag med djup och bred erfarenhet av att utbilda inom professionell coaching och coachande ledarskap. Vi är ett av få företag i Sverige som är ackrediterade av ICF (International Coach Federation) att själva genomföra den muntliga certifieringen på internationell nivå. Vi har stor vana att skräddarsy uppdrag mot respektive kund och har mycket hög kundnöjdhet

Vad tidigare deltagare från skolans värld sagt

”Tack för en fantastisk fortbildningshelg! Dessa två dagar var mycket utvecklande för mig, både som pedagog och som person!”

 ”Nu ser jag fram emot utvecklingssamtalen – det trodde jag aldrig jag skulle säga!”

”Jag har fått nya verktyg att använda både i yrket och privat”

”Kan vi inte stanna en dag till?”

”Jag har fått mer lust, motivation och energi”

”Jag har lust att prova allt på en gång”

”Det här kan jag använda hela tiden, inte bara på jobbet!”

 Info/anmälan

Kontakta oss för mer information och aktuella utbildningar – info@coachcompanion.se

Vidareutbildning

Efter denna tvådagarsutbildning kan de som vill fördjupa sig än mer i professionell coaching eller det coachande ledarskapet gå vidare till våra öppna diplom och certifieringsutbildningar

 Kompetens är en färskvara och behöver förnyas kontinuerligt.

Varmt välkommen till vår värld av coaching!