Upplägg

8 dagars utbildning

Mentorcoaching

Coachsamtal med egna övningsklienter

Självstudier

Tillgänglig för företagsanpassning!

Diplomerad Coach

Ta nästa steg i din utveckling och karriär

Denna utbildning är för dig som söker nya vägar och verktyg att utveckla dig själv, dina medarbetare, din organisation, ditt företagande eller ta det första steget mot en helt ny karriär.

Under utbildningen får du träna på de kärnkompetenser som krävs för att coacha professionellt, du får ett ramverk i form av etiska riktlinjer för coacher, du får kraftfulla coachverktyg som du kan använda direkt efter utbildningsdagen, ett nätverk med andra coacher och yrkesmänniskor samt möjlighet att själv bli coachad. Du blir diplomerad coach och samtidigt vågar vi även lova en resa i egen personlig utveckling.

För anmälan, kontakta oss

Ladda ner

Upplägg

8 dagars utbildning

Mentorcoaching

Coachsamtal med egna övningsklienter

Tillgänglig för företagsanpassning!

Pris

29 000 kr ex moms
(36 250 kr inkl moms)

För vem?

Utbildningen är för dig som vill bli Diplomerad Coach med möjlighet att fortsätta, när som helst under, eller efter avslutat program, mot internationell ICF certifiering.

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk info

8 dagars utbildning

Stockholm, Malmö & Online

Pris

29 000 kr ex moms
(36 250 kr inkl moms)

Diplomerad coach och vår filosofi

På CoachCompanion är filosofin enkel; vi formar utbildningar vi själva skulle vilja delta i. Ambitionen är att skapa en atmosfär som är rolig och tillåtande, men samtidigt utmanande. Hur vi lär oss är minst lika viktigt som vad vi lär oss. CoachCompanions utbildningar är en salig blandning av teori och praktiska övningar, där du som deltagare förväntas att delta aktivt. Programupplägget och den höga kvaliteten har gjort CoachCompanions utbildning till Diplomerad Coach, till en av Sveriges mest populära inom området. Vi har utvecklat vårt koncept över åren och uppdaterar det ständigt för att uppfylla marknadens och samhällets krav. Sedan 2004 har vi utrustat flera tusen coacher, ledare, chefer, rektorer, pedagoger, myndighetschefer, handläggare, egenföretagare, rådgivare, föräldrar, vårdpersonal m.fl. med de vassaste verktygen inom coaching.

Denna utbildning är en del av Certifieringsprogrammet för coacher och ledare, som är ackrediterad av välrenommerade International Coaching Federation (ICF), med möjlighet till fortsättning mot internationell certifiering. Investera i dig själv och din utveckling. Vi kan coaching och vi vet hur vi lägger upp programmet för bästa möjliga effekt. Och dessutom har vi utbildare som får högsta betyg av sina kursdeltagare

Diplomering

För att erhålla ett Diplom och bli Diplomerad Coach, skall kursdeltagaren slutföra samtliga moment i sin utbildning.

Programupplägg

Diplomutbildningen omfattar åtta utbildningsdagar. Dagarna fördelas antingen på fyra tillfällen om två dagar per månad, alternativt som intensivutbildning, då fördelad på två tillfällen med fem sammanhängande dagar i juni samt tre dagar i augusti.

För datum, se Startdatum.

Som stöd för ditt lärande ingår fyra individuella Mentorcoachsamtal med en professionell coach. Du kommer även genomföra fem coachsamtal vardera med tre övningsklienter (totalt 15 samtal).

Modul 1 (dag 1 och 2) Att sätta grunden för ett coachsamarbete

Efter modul 1 har deltagarna fått konkreta verktyg för att komma i gång med coaching av sina övningsklienter. Kärnkompetenser som presenteras och tränas: Agerar etiskt, Upprättar och efterlever avtal och överenskommelser, Lyssnar aktivt, Utvecklar förtroende och trygghet.

Modul 2 (dag 3 och 4) Att coacha klienten och inte ämnet

Vår egen modell – ”Vulkan-coaching” – presenteras och tränas. I modul 2 får kursdeltagarna ett antal övningar som syftar till ökad självinsikt hos klienten. Kärnkompetenser som presenteras och tränas: Väcker medvetenhet och Faciliterar klientens utveckling.

Modul 3 (dag 5 och 6) Coachens verktygslåda

För ökad och snabbare effekt i coachsamarbetet kan coachen använda verktyg i form av det fysiska rummet, alla sinnen med mera. Ett smörgåsbord av olika verktyg presenteras och tränas. I denna fullmatade modul tränas också ”vad gör en fråga kraftfull?” samt hur coachen genom att vara mer proaktiv kan öka klientens medvetenhet och se nya möjligheter. Kärnkompetenser: Införlivar ett coachande förhållningssätt och Väcker medvetenhet.

Modul 4 (dag 7 och 8) Min storhet som coach

I modul 4 tränar deltagarna att föra samman vad de lärt hittills om alla kärnkompetenserna samt att använda dem utifrån sin egen unika coachstil. Här tränas även deltagarna i processcoaching och tar coachingen därmed till än djupare nivåer. Kärnkompetenser: Faciliterar klientens utveckling, Bibehåller närvaro och Väcker medvetenhet.

Startdatum

Stockholm

Februari 2024

14-15 februari
19-20 mars
23-24 april
23-24 maj

April 2024

15-16 april
14-15 maj
13-14 juni
19-20 augusti

Juni 2024

24-28 juni
14-16 augusti

September 2024

19-20 september
17-18 oktober
20-21 november
11-12 december

November 2024

4-5 november
3-4 december
14-15 januari
4-5 februari

Malmö

Mars 2024

7-8 mars
9-10 april
6-7 maj
3-4 juni

Juni 2024

24-28 juni
21-23 augusti

September 2024

30 september-1 oktober
23-24 oktober
27-28 november
17-18 december

Online

April 2024

5 & 8 april
18-19 april
21-22 maj
17-18 juni

Oktober 2024

14-15 oktober
13-14 november
9-10 december
22-23 januari

Alumni-nätverk

För ytterligare inspiration och möten med andra coacher ansluts du efter utbildningen självklart till vårt Alumni-nätverk. Du ges också möjlighet till kompletterande utbildningar inom flera områden samt, inte minst att gå vidare till att bli internationellt certifierad coach.

Minns den där kvällen då jag lyssnade på informationen kring CC Business Hub, det kittlade till och jag valde att anmäla mig direkt samma kväll. Det är inget jag ångrar idag. Jag gillar upplägget med olika teman varje månad och två veckor efter temakvällen följs det upp av Q&A. Då har jag möjlighet att ställa frågor och dela mina funderingar med de andra.
Jag uppskattar också att det är olika personer som håller i de olika temakvällarna för här har de tagit vara på varje persons kompetens. Att få tillgång till en mentor i 90 min vid sex tillfällen är guld värd. Jag väljer mentor till varje tillfälle beroende på vilket område jag behöver utveckla just nu i min process.Jag upplevde att jag hade landat i vad det är jag erbjuder men under detta år har jag fått jobba, utforma, justera, utvecklas och hittat kärnan i mitt varför. Det har gjort att jag har landat i sköna känslor. Nu känner jag mig lugn, trygg, säker och tydlig.
Detta år har gjort att jag följer mig själv och sneglar inte på andra. Jag kan vara jag och då blir det trovärdigt och bra. Idag presenterar jag mina tjänster på ett helt annat sätt och det skapar resultat. Jag har fått nya vänner och samarbetspartners då vi har blivit en väldigt fin grupp.

Certifierad coach Cecilia Nilsson
Cecilia Nilsson

I have started the course with CoachCompanion in 2018 and it was very transformational for me in many ways. The turbulent times have started in 2019 made it even more purposeful. Coaching taught me how to look upon many things from different perspective. It is the most value based approach I have ever experience working with many development tools. It also gave me great opportunity to extend my circle of influence and meet many wonderful people.

Paulina Pajak
Poland

Varför skulle jag välja att vara med i Business Hub?
Varför inte?
För mig var det ett självklart val. Att få kollegor som kurskamrater- sådana människor som jag kan dela mina tankar med gällande mitt företagande. Sådana som jag nu känner mig än mer knuten till och som jag inte skulle tänka efter två gånger innan jag skulle välja att samarbeta med – jag skulle bara göra det!
Detta är en fantastisk bieffekt av den verkliga anledningen. Det var för mig dags att ta tag i mina tankar om mitt företag och utvecklingen av det. Det passar mig utmärkt med en temakväll i månaden och en Q&A. D v s två kvällar vigda till mitt företag. Och till mig!
Temakvällarna täcker det jag behöver få med mig och Q&A följer upp det temakvällen handlat om. Fantastiska, mycket olika men fantastiska, och inspirerande utbildare från CoachCompanion för varje temakväll.
Sen lyxen att få möjlighet till individuella samtal med dessa utbildare i min egen personliga ordning utifrån vad jag känner att jag har för behov- ja, det är som att ha köpt ett par skräddarsydda italienska skor.
Som sagt. Detta är årets bästa investering i mig själv och i mitt företag.
Och du, precis som i vår coaching blir effekten precis så stor som du själv är beredd att bidra till. För dig själv men också för gruppen.

Certifierad coach Carina Fågelström
Carina Fogelström

Våra deltagare berättar

Delbetalning av din utbildning

Nu kan du delbetala din utbildning räntefritt genom Human Finans!
Läs mer om hur du gör här: DELBETALNING