Upplägg

4 dagars utbildning

Coachande förhållningssätt

Propellermodellen®

Teori & övningar

Inkluderad bok kring utbildningsinnehållet

Coachande ledarskap i praktiken

Är du chef, ska du bli eller har du annan roll som ledare? Vill du hitta förmågan vara både tydlig, inspirerande och lyhörd?

Vi vet idag att det coachande ledarskapet är det mest framgångsrika sättet att leda vilket påvisas gång på gång i ledarskapsrapporter och moderna ledarskapsteorier världen över. Ett modernt ledarskap är att utveckla människors egna drivkrafter, att få dem att känna meningsfullhet i de gemensamma målen samt möjligheten att få berikande och utvecklande feedback.

Effekterna du får av ett skickligt och medvetet ledarskap är många, inte minst mer motiverade och självbestämmande medarbetare. Kollegor som med trygghet tar egna beslut inom sina respektive områden, och som mår bra på jobbet och i verksamheten. Din uppgift som ledare är att ge din medarbetare en känsla av sammanhang för att på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för god hälsa och en hållbar arbetsmiljö, både för medarbetare och dig själv. Ett ledarskap som håller över tid är ett hållbart ledarskap.

För anmälan, kontakta oss

Ladda ner

Upplägg

4 dagars utbildning

Coachande förhållningssätt

Propellermodellen®

Teori & övningar

Inkluderad bok kring utbildningsinnehållet

För vem?

Nuvarande eller blivande chefer och ledare med eller utan personalansvar. Du som har en annan roll som ledare i något sammanhang. Du som vill utveckla både dig själv och hitta nya dimensioner i ditt ledarskap.

Lärandet

Att leda är lika med att förstå sig själv. Därför ligger tyngdpunkten i utbildningen på erfarenhets- och upplevelsebaserad inlärning, så kallad “action-learning”. Korta teoripass varvas med övningar där vi tillsammans tränar vad vi lärt oss, stor vikt läggs vid sammanhanget mellan de teoretiska delarna och de praktiska övningarna. Egna reflektioner, insikter och erfarenhetsutbyte är viktiga inslag för vårt gemensamma lärande.

Coachande förhållningssätt

Under fyra dagar tränar vi på det coachande förhållningssättet, grunden i det coachande ledarskapet. Här handlar det mycket om hur du tar tillvara på kraften och potentialen hos dina medarbetare eller andra du leder i någon form. Vi visar och tränar på de verktyg som du sedan kan använda som coachande ledare.

Praktisk info

4 dagars utbildning

Kan göras LIVE på plats eller via Online-plattform i real tid.

Tider: 9.00 - 17.00

Pris

Denna utbildning genomförs som intern utbildning i företag och organisation för grupper med storlek om 6-12 deltagare. Kontakta oss för offert och vidare diskussion kring genomförande och datumtillfälle. 

Propellermodellen®

Det unika med CoachCompanions utbildningar i coachande ledarskap är att de har ett holistiskt synsätt och betraktar ledarskapet ur ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från det coachande förhållningssättet samt tre roller – chef, ledare och coach.

Under utbildningsdagarna kommer vi att arbeta med dessa roller och utgår då från den av CoachCompanion skapade och varumärkesskyddade Propellermodellen®. Här beskrivs vikten av att ha en god balans mellan förmågan att vara en tydlig chef, inspirerande ledare och lyhörd coach, och du får själv chans att synliggöra och arbeta med de olika rollerna i ditt eget ledarskap. Hur kan du göra för att hitta den nödvändiga balansgången mellan de olika egenskaper varje roll behöver?

Du kommer få konkreta verktyg som du omgående kan omsätta i din egen vardag när du kommer hem. När det är balans i dina ledarroller, som utgörs av bladen i propellern, får du en propeller som är stor, kraftfull och som kan agera med full energi mot mål och resultat. En obalanserad propeller gör det motsatta.

Det coachande ledarskapet i praktiken

Vi lär ut det coachande ledarskapet i praktiken eftersom vi vet att ett effektivt och medvetet ledarskap ger effekter som ökad produktivitet, minskad sjukfrånvaro, nöjda medarbetare och kunder – samt goda förutsättningar till att nå mål och resultat.

För mig blev CoachCompanion ett avgörande vägskäl, där jag genom deras kraftfulla utbildning har stärkt mig i mitt självledarskap.

Ellen Eriksson
Noir Stockholm
Manager/Co Founder

Efter pandemin har jag fått allt fler moderatorsuppdrag, vilket är kul efter många år av att arrangera event. Jag har stor nytta av min coachingverktygslåda, vilket var ett av syftena med att gå utbildningen. Känner mig trygg på scen, vilket får både talare och publik att slappna av. Då kan den goda stämningen infinna sig snabbare – precis som jag vill ha det!

Anneli Egestam
Egestam Relations

Coachutbildningen hos CoachCompanion har varit ett fantastiskt givande äventyr! Känslan att äntligen få bli certifierad är oslagbar och det har varit ett efterlängtat mål. Att bli coach har gett mig en rejäl personlig utveckling med stärkt självförtroende och självkänsla, samtidigt som jag har blivit kreativt nyfiken, modig och trygg. Jag ser fram emot att få vara en del av pusselbitarna i någons förändringsprocess.

Åsa Widegren Hopp

Programupplägg

Utbildningen omfattar fyra utbildningsdagar fördelade på två tillfällen, alltid mellan kl. 9-17, oavsett om vi träffas i någon av våra kurslokaler eller digitalt.

Dag 1 och 2: Det coachande förhållningssättet med en mix av teori & övningar

Under dagarna får du konkreta verktyg som du kan ta med dig och applicera direkt i din verksamhet. Exempel är verktyg för att utveckla ditt aktiva lyssnande, ställa kraftfulla frågor, mål och målsättning, värderingar i arbetslivet samt enkla verktyg för att motivera dina medarbetare eller dem du leder, och utveckling i konsten att ge feedback.

Dag 3 och 4: Propellermodellen®

Presentation av Propellermodellen® och vad den innebär. Självskattning utifrån modellen. Förutsättningar som krävs för att propellern ska kunna fungera optimalt. Konsekvenser som kan uppstå om den inte gör det. Hur jag kan bli en tydligare chef, inspirerande ledare och lyhörd coach. Vi kommer även träna på det Kommunikativa Ledarskapet. Det oplanerade samtalet. Det svåra samtalet. Konflikthantering. Att coacha flera personer samtidigt.

I samband med utbildningen får du vår omtyckta bok Det coachande ledarskapet i praktiken – Propellermodellen® av Christina Lagnelius.

Delbetalning av din utbildning

Nu kan du delbetala din utbildning räntefritt genom Human Finans!
Läs mer om hur du gör här: DELBETALNING