Månadens Coach i maj 2018

Magnus Eneberg

Det gick ifrån en tanke om personlig utveckling till att bli väldigt tydlig i hur jag kan använda detta i mitt yrkesliv. Jag har fått en större plattform för att verka för social hållbarhet.

Magnus valde att gå en coachutbildning för sin egna personliga utveckling. Han hade en egen coach och såg styrkan i coaching och kände att det här kan ta honom vidare om inte annat i den personliga utvecklingen. ”Sen blev det mer och mer så att jag såg att den här kunskapen kan jag använda i min undervisning och det företag jag driver. Det gick ifrån en tanke om personlig utveckling till att bli väldigt tydligt hur jag kan använda detta i mitt yrkesliv. Jag har fått en större plattform för att verka för social hållbarhet.” säger Magnus.

Vad har utbildningen gett dig i arbetslivet?

”Jag undervisar i bland annat tjänstedesign och kreativitet på Kungliga Tekniska Högskolan och kan få användning av flera metoder från coachutbildningen. Det aktiva lyssnandet och den empatiska dialogen, som är en av grunderna i coaching, är även väsentliga i designarbetet.  Ett exempel kan vara hur designmetodik kan stöda en användarcentrerad utveckling av sjukvården. Det är inte enbart den medicinska delen i vården som påverkar patientens återhämtning utan även bemötande och hur vi möter patientens behov. För att förstå behoven på djupet behöver vi förstå patientens upplevelser under vårdprocessen.”

”I kreativitets kursen på KTH är tanken att studenterna ska utveckla sin kreativitet genom att hitta sina förmågor, våga göra fel och våga göra saker som ligger utanför komfortzonen. Gardner, som är en amerikansk professor i pedagogik, hävdar att det finns multipla intelligenser som exempelvis logisk-, visuell-, kroppslig-, språklig-  eller musikalisk intelligens. De flesta av oss har alla dessa förmågor även om vi har en tyngdpunkt i vissa men vi kan stärka samtliga och på så sätt utöka vårt register. I kursen har jag stor nytta av olika övningar från coachutbildningen som hjälper studenterna i att se saker ur olika perspektiv men även ”framtidsjaget” som hjälper studenterna närma sig sina drömmar och de personer som de strävar mot att bli. Det här har gett effekter som att studenterna vågar öppna upp sig mer, inte är lika rädda för att göra bort sig eller att göra fel. Målsättningen är att studenterna via kursen skall få en ökad medvetenhet kring sina egna förmågor och hur man involverar andra människor och kan arbeta med kreativitet i grupp.”

Vad har den gett dig privat?

”När det gäller den personliga utvecklingen så har det blivit tydligare för mig att mod och rädsla är två sidor av samma mynt. Rädslor i sig är inte ett problem så länge jag använder mig av mitt mod och utmanar rädslorna. På så sätt har även min tillit till mig själv och min egen förmåga ökat. Jag ser även hur jag förändrat mitt sätt att lyssna och kommunicera med min son vilket jag är övertygad om kommer påverka honom till att bli tryggare i sig själv. En annan stor förändring är hur jag idag, i ökad utsträckning, litar till min intuition. Intuition är egentligen inget annat än erfarenheter som gör att vi får en viss känsla i en viss situation. Genom att reflektera kring mina reaktioner så kan jag även förstå vilka situationer och erfarenheter som triggar igång en viss känsla alltså intuition. Jag brinner för att vara en del av positiva samhällsförändring och förändringen börjar i var och en av oss.”

Vad har coachutbildningen mer gett dig?

”Alla människorna som jag träffat i utbildningen har gett så mig så mycket. Varje kurstillfälle har gett mig en glädje och lugn eftersom jag fått stanna upp i vardagen och det är tillsammans med kursledare och kursdeltagare i den fantastiska miljön och atmosfären som skapats. Jag har fått vänner för livet.

I diplomutbildningen fick jag verktyg att coacha. Jag fick grunden och man måste förstå grunden innan man kan börja experimentera. Efter certifieringsutbildningen är jag coach. Under certifieringsutbildningen började jag att kombinera coachverktygen med andra metoder och verktyg som jag har med mig sedan tidigare. Jag utvecklade och hittade vilken coach jag är och hur jag kan hjälpa andra på bästa sätt.”

Vad är din vision och ditt nästa steg?

”Under nästa vecka har jag möte med en organisation som eventuellt vill upphandla mina coachingtjänster. Förutom att coacha individer så vill jag utveckla utbildningarna inom akademin men även de tjänster jag erbjuder i mitt egna företag. Min vision är att företaget skall verka inom både personlig och organisatorisk förändringsledning. Jag vill kombinera kreativitet, designmetodik och ett coachande förhållningssätt. Att perspektivväxla och experimentera kräver mångfald och att det är tillåtet att göra fel och då behövs ett tydligt ledarskap som skapar förutsättningar för en tillåtande kultur. I slutänden handlar min vision om att var en del i en utveckling mot social hållbarhet.”

 

Text: Maria Jonzon CoachCompanion

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *