Månadens Coach i februari

Crister Forslund

Så vände jag ett företag till nöjda medarbetare, ökad kundnöjdhet på bemötandet och första svarta siffror på fyra år. Crister Forslund har på 1 ½ år lyckats med det och mycket därtill. Vad är nycklarna till denna framgång? Och vad kan andra lära av Crister? Det var frågor jag var nyfiken på och som jag tog med mig till intervjun med Crister.

Först och främst Crister, du arbetar idag i en position som servicemarknadschef, hur skulle du vilja beskriva ditt ledarskap`?

För mig är ett coachande ledarskap ett självklart val. Jag utgår från den s.k. Propellermodellenâ som sätter in coaching i en ledarroll genom att kombinera det med att också vara en tydlig chef och en inspirerande ledare.

Hur fungerar det i praktiken?

Jag får verkligen användning för alla tre bladen i Propellermodellen. När jag började för 1 ½ år sedan hade jag mest fokus på ledar- och coachbladen. Jag var tydlig med vår vision och förmedlade den till alla anställa – 2019 ska vi vara Top 10 i Sverige och vara stolta över det vi gör. Då utgick jag från ledarbladet, att inspirera och att dela med mig av visionen, vart vi är på väg. I coachbladet började jag med att bygga förtroende genom att vara synlig, informera, vara ute på golvet. Möta de anställda. Prata, dela med mig.

Hur har du mer använt coachbladet?

Efter att jag varit tydlig med visionen har jag sen bjudit in medarbetarna att sätta mål och gå till handling. Dom är ju experter på sitt och kan det bättre än jag. Dom får vara med och påverka, vilket oftast är en starkare drivkraft än lönen.

Och chefsbladet?

Genom att vi haft så många nyanställningar under det senaste året har vi kommit tillbaka till Tillhöra fasen i FIRO modellen. Och då behöver jag använda chefsbladet betydligt mer och tydliggöra vad som gäller. Där är vi idag.

Kan du ge nåt exempel på när du använt hela propellern på en och samma gång?

Vi hade en medarbetare som fått en varning (sista steget före en uppsägning). Där var jag förstås tvungen att gå in som chef och ge det beskedet. Med full respekt utan att värdera. Samtidigt använde jag mig av coaching och hade ett långt samtal med honom om hans situation. För mig handlar coachande ledarskap om att se hela personen, inte bara den som dyker upp på jobbet. Om hela livspusslet helt enkelt inte går ihop fungerar ju inte arbetet heller. Tänk vilken lättnad att få prata om det utan att bli bedömd, kritiserad. I såna sammanhang köper jag in coaching från extern leverantör som jag har förtroende för.

Jag kommer ihåg att du efter din första coachtutbildning hos oss kommenterade den som – ”varför visste jag inte allt det här när jag var chef på Ericsson i 17 år”. Nu har du en ny chefsposition. Förutom det du redan nämnt, vad har du använt mer från det du lärt dig i dina coachutbildningar?

Det coachande förhållningssättet, dvs. den positiva människosynen. Jag litar på folks förmåga, ser till deras styrkor. En medarbetare som var på vippen att få sparken har jag istället befordrat för hans kapacitet kom fram.

Hur har ditt ledarskap påverkat det ekonomiska resultatet?

För första gången på fyra år kommer vi att redovisa svarta siffror. Vi har nyanställt, vi har fler resurser, men också medarbetare som nu tar eget ansvar, både vad gäller utgifter, ledighet och företagets bästa. Idag vet de t.ex. vad ett nytt verktyg kostar och kan då lättare ta ställning till om det verkligen behövs. Semestrarna var tidigare styrda till två månader på sommaren där medarbetarna fick ena månaden ett år och den andra året därpå. Nu tar de ansvar för sin semesterperiod själva utifrån den bemanning som krävs. Det gör det hela mycket flexiblare för en del vill semestra på vintern i sydligare breddgrader och jobba på sommaren istället.

Vilka mer vinster med ditt ledarskap ser du?

Vi har inga uppsägningar och mekaniker från andra bolag söker jobb hos oss. Det är stor brist på mekaniker i Sverige idag så det gäller att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare vill jobba

Vad säger era kunder?

Eftersom vi haft så många nyanställningar har organisationen tyvärr inte riktigt hängt med, så allt fungerar inte friktionsfritt än. Men vi har ändå en väldigt hög kundnöjdhet för vi tar hand om kunden.  Jag ringer personligen de kunder som är missnöjda och så möts vi igen i samförstånd.

Vilka utmaningar har du stött på?

En del medarbetare är så vana vid auktoritärt ledarskap att de fortfarande vill ha det. Genom det tidigare ledarskapet har de också levt i rädsla, rädsla för att göra fel. Det finns fortfarande kvar en del av det och jag kämpar med att komma åt det. Att vända ursäkter och skylla på att nån annan har gjort fel till vad kan vi göra annorlunda istället. Fel kostar oss mycket pengar! När jag till slut får ett erkännande och ansvarstagande för det egna agerandet blir de förvånade när jag tackar! Och fortsätter med att lyssna in förslag och idéer om vad kan vi göra fortsättningsvis. Jag ger ansvar istället för att kontrollera allt i minsta detalj.

En annan utmaning är att jag behöver också tänka på att vara flexibel och kunna använda de tre ”propellerbladen” utifrån behov, inte vad som faller sig enklast för mig. Som jag nämnde tidigare är vi nu tillbaka i Tillhöra fasen i FIRO modellen igen p.g.a. så många nyanställningar, och då behöver jag använda chefsbladet betydligt mer och tydliggöra vad som gäller.

Till sist – vad är din egen vision och nästa karriärsteg framöver?

Min vision står kvar att ta oss till Top 10 i Sverige under 2019 och vara en mycket attraktiv arbetsgivare på vår lokala marknad. Att skapa en arbetsplats med trivsel och ansvarstagande .

Stort lycka till med det.

Tack!

Text: Christina Lagnelius

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *