Månadens Coach i mars 2018

Veronica Almqvist Lundblad

Som chef med över 100 medarbetare krävs det att man har en inre balans, är närvarande och, inte minst, att kunna tänka utanför boxen. Veronica Almqvist Lundblad har hittat receptet för att få sina medarbetare att känna sig delaktiga och bli ännu mer engagerade i sitt arbete.

Veronica strävar efter att vara en coachande ledare. Det förutsätter att man investerar mycket tid och kraft initialt för att lära känna medarbetarna och bygga goda relationer. Genom propellermodellen* har hon lyckats hitta balansen mellan chef, ledare och coach.

-Jag återvänder ofta till Propellermodellen och använder den både som en utgångspunkt för min ledarroll och som en teoretisk förklaringsmodell, menar Veronica. Genom att aktivt jobba med modellen blir det också lättare att växla mellan de olika bladen beroende på vilken situation jag befinner mig i.

Veronica är Verksamhetschef inom äldreförvaltningen på Uppsala Kommun och har ca 100 medarbetare. Då är det viktigt att ta alla tillfällen i akt för att skapa tid för medarbetarna.

– När man är chef över en stor arbetsgrupp gäller det att kunna tänka utanför boxen. För att vara en coachande chef behöver man inte alltid, och man hinner sällan, sitta ner i ett formellt coachsamtal. Det gäller snarare att hitta tillfällen för spontancoaching i vardagen menar Veronica. Min övertygelse är att det gör stor skillnad för medarbetarna att jag ofta försöker röra mig runt i lokalerna, småprata med folk och hitta tillfällen för spontancoaching, säger hon.
Under våra arbetsplatsträffar då hela arbetsgruppen är samlad får jag möjlighet att använda hela propellern. Vi är en politikerstyrd organisation och i mitt uppdrag ingår att verkställa de beslut som fattats. I det arbetet har chefsbladet en framträdande roll och jag måste vara rak, tydlig och saklig och agera utifrån organisationens ramar. För att få med sig medarbetarna i detta behövs engagemang och inspiration och där kommer ledarskapsbladet in. Coachbladet finns med genom att jag medvetet strävar efter att lyssna in vad medarbetarna tycker och verka för en kultur där det är högt i tak och alla känner att de får möjlighet att komma till tals med synpunkter, idéer och konkreta förslag på lösningar. Jag tror att delaktighet och transparens är nödvändigt om man vill ha engagerade medarbetare som känner en mening i det man gör.

Veronicas val att gå utbildningen Det coachande ledarskapet på CoachCompanion upplever hon som en stor succé och hon har även valt att gå vidare mot internationell certifiering. Hon upplevde tidigare att hon var väldigt mycket chef. Med en akademisk beteendevetarexamen i grunden kände hon ändå att något fattades. Hon ville ha mer verktyg och ville göra något för sin egna personliga utveckling. Hon hade hört talas om coaching och kände att det skulle passa både i hennes personliga utveckling men även i utvecklingen av hennes chef- och ledarroll.

– Att få möta alla härliga människor under utbildningen har varit jättespännande, säger hon. Dynamiken som skapas i gruppen bär man med resten av livet. Det är en otrolig personlig utveckling. Det har varit en bra investering att ge mig själv tid att reflektera över vart är jag på väg, och varför.

Utbildningen har gjort stor skillnad för Veronica i hennes yrkesroll men även som människa, mamma och i hennes sociala nätverk.

– Det har hänt mycket med mitt ledarskap sedan utbildningen. Jag har hittat balansen i min roll som chef, ledare och coach. Jag är inte rädd för det svåra samtalet. Jag jobbar i en bransch där vi jobbar med människor. När det inte går som planerat så ser jag det som ett lär-tillfälle. Jag jobbar aktivt med att försöka skapa en kultur där det är högt i tak och där vi hela tiden pratar om vad vi kan förbättra och vad vi kan lära av det som inte blev som planerat. Jag har alltid varit nyfiken på människor men jag har inte alltid varit bra på att lyssna. En insikt jag fått genom coachingen är kraften i det aktiva lyssnandet. Att vara aktivt lyssnande och se den inneboende kraften i människor har man nytta av i alla situationer. I min mammaroll och ställer jag ofta öppna frågor till barnen. Det är ett fint sätt att få barnen att själva sätta ord, och sina egna ord, på upplevelser, tankar och känslor. Ett bra exempel på hur coaching funkar med barnen är att fråga; Vad är det vi ska göra innan vi går och lägger oss istället för att säga; Gå och borsta tänderna!

Det coachande förhållningssättet med att det bor en hjälte i alla människor stämmer väl överens med Veronicas värderingar.

-Det coachande förhållningssättet skapar fina möten med andra människor. Det är ett inspirerande sätt att se på omvärlden. Det finns flera olika kompetenser i min arbetsgrupp och ett coachande ledarskap underlättar och skapar bra förutsättningar för att alla ska kunna utföra sin profession på bästa sätt.
Vår personal inom hemvården är ett bra exempel. De är ute hos våra brukare varje dag året runt. De utför sitt uppdrag i alla väder och i alla möjliga olika situationer. Här gäller det verkligen att se möjligheter, tänka lösningsfokuserat och ha en tilltro till att det blir bra. Klarar men det så fasar man ut det som inte funkar på sikt. Jag har fått bekräftat så många gånger hur kraftfullt det är att fokusera på det vi är bra på snarare än att ha ett ensidigt problemfokus.

Coachutbildningen har inte bara gjort skillnad för Veronica utan även för hennes medarbetare.

-Jag upplever det som att känslan av att få vara delaktig har ökat. De har blivit mer engagerade i sina uppdrag genom att de får vara med att påverka. Till en början upplevde en del att det var svårt och även förvånande att få en öppen fråga. Jag ställer hellre en fråga än levererar ett svar. Men det är en långsiktig process och vi är på väg åt rätt håll, säger Veronica. Det är också viktigt att visa att lyssnandet leder vidare till någonting. Att man är ärlig och äkta och att man återkopplar. Vi ska lyfta fram och dra lärdom av det som inte går som vi har tänkt. Vi säger aldrig att man har gjort fel. Vi ställer oss frågan; vad lärde vi oss?
Att jag står trygg i mitt ledarskap gör skillnad. Jag har balans mellan de tre bladen och det är viktigt. Jag tror att det gör att medarbetarna vet var de har mig.

Veronica är mitt i arbetet mot sin vision och ser ljust på framtiden.

-Jag vill fortsätta med mitt coachande ledarskap för jag är övertygad om att det skapar ett mervärde i organisationen. Visionen är att ännu mer utveckla så att medarbetarna vill och kan vara engagerade och delaktiga. Parallellt med sitt arbete som verksamhetschef driver Veronica ett eget bolag. Där tar jag emot coachingklienter i mån av tid. Jag vill alltid fortsätta utvecklas och coachning har blivit en självklar del av mitt liv. – Därför har jag också en egen coach, säger Veronica.

 

Text: Maria Jonzon CoachCompanion

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *