iärcoach

Två dagar

Kommunikativt ledarskap (4 dagar)

nyckeln till ett hållbart ledarskap, motiverade medarbetare och goda resultat

Ledarskap är kommunikation och relationer. Med ett gott ledarskap skapar du goda resultat genom motiverade och självgående medarbetare och det ger effekt på det ekonomiska resultatet samt ger goda förutsättningar för att skapa en hållbar och hälsosam arbetsmiljö för dig och dina medarbetare.

Utbildningen i Kommunikativt ledarskap är en fyra dagars utbildning där du de första två dagarna fokuserar på det coachande förhållningssättet och om hur du tar tillvara på kraften hos dina medarbetare. De andra två dagarna utgår vi från vår egen propellermodellen® som tydliggör hur du inte bara kan, utan behöver, balansera din lyhördhet i det coachande förhållningssättet med att vara en tydlig chef och en inspirerande ledare. Det är först när de tre olika rollerna är balanserade som du får en propeller som är stor, kraftfull och agerar med full energi mot mål och resultat. En obalanserad propeller gör det motsatta.

Det unika med CoachCompanions utbildningar i ledarskap är att de har ett holistiskt synsätt – de tar ledarskapet ur ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från de tre rollerna – chef, ledare och coach. Den så kallade propellermodellen® är varumärkesskyddad och CoachCompanions egen. Den beskriver vikten av att ha en god balans mellan förmågan att vara en tydlig chef, inspirerande ledare och lyhörd coach. I utbildningen får du konkreta verktyg som du omgående kan omsätta i din egen vardag när du kommer hem. Mer verkstad och mindre teori. Det coachande ledarskapet i praktiken!

Ett gott ledarskap ger effekter som ökad produktivitet, minskad sjukfrånvaro, nöjda medarbetare och kunder samt på mål och resultat.

Programupplägg

Dag 1-2

Det coachande förhållningssättet är en tvådagars utbildning med en mix av teori och övningar. Under dagarna får du konkreta verktyg som du kan ta med dig och applicera direkt i din verksamhet.

Du får verktyg för att utveckla ditt aktiva lyssnande, ställa kraftfulla frågor, mål och målsättning, värderingar i arbetslivet samt enkla verktyg för att motivera dina medarbetare och utveckling i konsten att ge feedback.

Dag 3-4

Presentation av Propellermodellen och vad den innebär. Självskattning utifrån modellen. Förutsättningar som krävs för att propellermetoden ska kunna fungera. Konsekvenser om den inte gör det. Vem är jag som tydlig chef, inspirerande ledare och lyhörd coach.

Det oplanerade samtalet. Det svåra samtalet. Konflikthantering. Att coacha fler än en person samtidigt.

 

Före utbildningen ges alla deltagare möjlighet att göra en självskattning utifrån propellermodellen som sedan används under utbildningen. Du får även vår omtyckta bok Det coachande ledarskapet i praktiken propellermodellen® av Christina Lagnelius.

För vem?

Chefer och ledare med eller utan personalansvar som vill utveckla sitt ledarskap.

Vi skräddarsyr naturligtvis utbildningen utifrån ert företags behov och önskemål.

Anmälan

Kontakta oss för mer information – Johnny Ganeryd, johnny.ganeryd@coachcompanion.se, +46 768 714911 eller info@coachcompanion.se, +46 40 306860

[/section]