Hur bra gruppdeltagare är du?

 

 

Det pratas mycket om ledarskap – teamleaders, gruppledare osv. vilket är rätt och riktigt, det är en mycket viktig roll som i hög grad påverkar resultatet av en grupps arbete.

 

Men en annan påverkansfaktor är förstås gruppdeltagarna. Eftersom jag upplever att det inte lyfts fram på samma sätt skulle jag vilja göra det i dagens blogginlägg.

 

Oavsett vad vi vill har vi som gruppdeltagare en stor påverkan på gruppen och övriga deltagare. En påverkan som antingen gagnar gruppen och dess resultat eller tvärsom. Jag vet att en del vill undvika ansvaret som påverkan har. Men är du medlem i en grupp ingår det att acceptera det ansvaret.

 

Tänk på en gruppdeltagare som du verkligen uppskattar.

Som lyfter de andra deltagarna, som följer agendan, som tänker kreativt och positivt och delar med sig av sina tankar och förslag. Som vill gruppen och dess resultat väl.

Vad mer/annat uppskattar du hos den deltagaren?

Det krävs en stor dos personlig mognad och lyhördhet för att kunna agera gruppdeltagare som sätter gruppens behov och resultat före sina egna!

 

Och så har vi deltagaren som mer eller mindre sabbar för gruppen och vad den är här för att uträtta. Det är kanske lätt att tänka på den högröstade som tar plats och minskar utrymmet för andra. Han, eller hon, påverkar definitivt gruppen. Men det kan även vara den tystlåtna, den som istället är passiv. Lyhörda gruppdeltagare uppmärksammar det förstås och undrar vad det beror på. De tankarna kan också ta energi och fokus från det gruppen är här för att uträtta.

Och så finns det de som inte vill följa antagen agenda utan biter sig fast vid egna behov och intressen, som inte alls berör de andra.

 

Det finns många karaktärer, eller hur? JA sägaren kan ju upplevas som positiv och en god förstärkare men kan i längden bli irriterande. Har han inget eget att komma med?

Eller den Skenhelige som i gruppen ger sken av att han är med på allt med gott mod men som är den förste i pausen att kritisera ledaren/beslutet eller vad som nu blir måltavlan för hans irritation.

Ifrågasättaren, den omhändertagande, den hjälpsamma, den aktivt motarbetande, den stödjande, den kritiska, den bossiga, den ordningsamma – ja listan kan göras lång på gruppkaraktärer av olika slag!

 

Gemensamt för dem alla upplever jag är att de utgår mer från personliga behov än gruppens. De har inte förmågan att vara en gruppdeltagare utan fortsätter agera som enskild individ. Agerandet utgår från hans eller hennes egna personliga behov.

 

Vad känner du igen hos dig själv? Hur brukar du agera i en grupp och vilken karaktär är din vanligaste? Är den lika i alla olika typer av grupper eller har du olika karaktärer beroende på grupp? Analysera med stor self compassion för ökat lärande. Gratulera dig till dina framsteg och bidrag som gruppdeltagare. Dra lärdom av dina nya insikter för personligt växande.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *