Företagsanpassade utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar för ditt företags behov

Vässa ledarskapet

Coachande ledarskap säkrar resultat, nödja kunder och en god arbetsmiljö

 Coachande ledarskap ger god effekt på det ekonomiska resultatet, bra förutsättningar för att skapa en hållbar och hälsosam arbetsmiljö för chefer och medarbetare och bidrar därmed även till nöjda kunder.

Det unika med CoachCompanions utbildningar i ledarskap är det holistiska synsättet. Det tar ledarskapet ur ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från de tre rollerna – chef, ledare och coach. Den så kallade propellermodellen® är varumärkesskyddad och CoachCompanions egen. Den beskriver vikten av att ha en god balans mellan förmågan att vara en tydlig chef, inspirerande ledare och lyhörd coach. I utbildningarna får du konkreta verktyg som du omgående kan omsätta i din egen vardag när du kommer hem.

Mer verkstad och mindre teori. Det coachande ledarskapet i praktiken!

Företagsinterna utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar och utvecklingsprogram för ditt företag.

Kontakta oss gärna för en diskussion om ett eventuellt samarbete.

 

Executive coaching

Executive coaching vänder sig till chefer och ledare som vill maiximera sin personliga och professionella potential. 

Anlita en av våra erfarna coacher och skapa förutsättningar för hållbara chefer och ledare.

Kontakta oss för mer information och offert.

Kommunikativt ledarskap

Ledarskap är kommunikation och relationer. Med ett gott ledarskap skapar du goda resultat genom motiverade och självgående medarbetare och det ger effekt på det ekonomiska resultatet samt ger goda förutsättningar för att skapa en hållbar och hälsosam arbetsmiljö för dig och dina medarbetare.

 Kontakta oss för mer information och offert.

Coachande förhållningssätt

Med ett coachande förhållningssätt skapar du goda resultat genom motiverade och självgående medarbetare. Ta tillvara på kraften hos dina medarbetare och skapa förutsättningar för dem att växa och lyckas. 

Kontakta oss för mer information och offert.

Coachverktyg för pedagoger

 En skräddarsydd två dagars utbildning för personal inom skolans värld. Som förskollärare och lärare har du utbildning i din profession. Men när du kliver ur din lärare/expertroll och istället blir samtalsledare behövs andra verktyg och kompetenser.

Kontakta oss för mer information och offert.

Teamutveckling

Teamutveckling skapar resultat. Det ger effekter på lönsamheten, produktiviteten och arbetsmiljön.

Vi skräddarsyr allt från workshops till längre utvecklingsprogram för just ert team.

Kontakta oss för mer information och offert.

Anmäl ditt intresse här

Kontakta oss

info@coachcompanion.se

+46 (0) 40 306 860

Om oss

Våra utbildningar