Företagsinterna utbildningar

CoachCompanions erfarna utbildare anlitas ofta för företagsinterna utbildningar av varierande slag.

Det kan vara diplomutbildningar för interncoacher, Det coachande ledarskapet för chefer och ledare eller helt skräddarsydda uppdrag inom coachande förhållningssätt, kommunikation, presentationsteknik, konflikthantering, feedback mm.

Ett exempel på skräddarsydda utbildningar är Utbildning för pedagoger i samtalsmetodik

Kontakta oss för mer information: Johnny Ganeryd, johnny.ganeryd@coachcompanion.se , +46 76 8714911