iärcoach

Två dagar

Executive coaching

Executive coaching vänder sig till dig som är chef eller ledare och ser värdet av att utveckla ditt ledarskap. Som ledare påverkar du både din organisation och dina medarbetares prestationer. Du har ansvar för företaget, dina medarbetare och förväntas också ta ansvar för din egna utveckling och karriär.

I dagens föränderliga värld blir chefer ständigt utmanande. Många chefer är ofta ensamma med sina beslut och saknar någon att ventilera sina frågeställningar med. Att bli utmanad och få support av en extern part ger perspektiv, nya insikter och motivation. Executive coaching är en process som tar dig framåt mot önskade mål snabbare än om du arbetar på egen hand.

Varför executive coaching?

Coaching ger effekter på många sätt. Allt från det faktiska ekonomiska resultatet i företaget till hälsa och välmående för både dig och dina medarbetare. Vi utgår från din livssituation i både karriär och privatliv för att allting påverkar ditt ledarskap. Din coach kommer inte att ge dig några färdiga lösningar. Ni fokuserar på att diskutera, analysera och reflektera för att du ska hitta nya egna lösningar. Executive coaching handlar om tydliga mål och resultat men också om att leva i samklang med sina värderingar för att maximera sin personliga och professionella potential.

Varför CoachCompanion?

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att coacha chefer och ledare på olika nivåer och i olika branscher. Alla våra coacher är kvalitetssäkrade och håller en hög internationell nivå. Vi är stolta över att våra coacher ständigt söker egen utveckling och naturligtvis är alla certifierade av ICF (International Coach Federation).

Vi skräddarsyr en lösning för dig och ditt behov.

Kontakta oss redan idag!

Kontakta oss för mer information – Johnny Ganeryd, johnny.ganeryd@coachcompanion.se, +46 768 714911 eller info@coachcompanion.se, +46 40 306860

[/section]