iärcoach

Två dagar

Diplomerad Hälsocoach

Behovet av hälsocoacher växer sig allt starkare. Individer och företag inser vinsterna med att satsa på hälsa för ökat välmående men också för ökad prestation. Arbetet som hälsocoach innebär att stötta och motivera till hälso- och livsstilsförändringar.

Efter vår utbildning till hälsocoach kommer du direkt kunna coacha individer, grupper och organisationer i hälsa och livsstilsförändringar.

Under utbildningen får du alla verktyg du behöver för att kunna coacha andra på ett professionellt sätt. Du får träna på de kärnkompetenser som krävs för att coacha professionellt, du får ett ramverk i form av etiska riktlinjer för coacher, du får många kraftfulla coachverktyg som du kan använda direkt efter utbildningsdagen, ett nätverk med andra coacher och möjlighet att själv bli coachad. Du blir diplomerad coach med hälsoinriktning och samtidigt vågar vi lova egen personlig utveckling.

Denna utbildning är totalt på 10 dagar fördelat på 6 – 8 månader och förutom att du utvecklar ditt coachande ledarskap så blir du även diplomerad coach med möjlighet att gå vidare mot internationell certifiering. Utbildningen bygger på ICF´s 11 kärnkompetenser och är ackrediterad av ICF (International Coach Federation). Förutom utbildningsdagarna får du 5 samtal med en mentorcoach och du genomför själv 5 samtal med 3 övningsklienter (totalt 15 samtal) under utbildningsperioden.

Programupplägg

De första åtta dagarna ägnas åt att lära sig mer om sig själv, vem är jag som person, och vem är jag som coach i ledarrollen. Dessa dagar, som är fördelade på två dagar i månad, är detsamma som deltagare som utbildas till professionella coacher. Du får även en egen mentorcoach där fem samtal ingår. Utbildningen avslutas med en separat diplomeringsdag (bli diplomerad coach). Därefter tillkommer två dagar som specifikt ägnas hälsocoaching.

Modul 1 (dag 1 och 2) Att sätta grunden för ett coachsamarbete

Efter modul 1 har deltagarna fått konkreta verktyg för att komma igång med coaching av sina övningsklienter. Kärnkompetenser som presenteras och tränas: Etik och professionalism, coachöverenskommelse, aktivt lyssnande, förtroende och närhet.

Modul 2 (dag 3 och 4) Att coacha klienten och inte ämnet

Vår egen modell – ”Vulkan coaching” – presenteras och tränas. I modul 2 får kursdeltagarna ett antal övningar som syftar till ökad självinsikt hos klienten. Kärnkompetenser som presenteras och tränas: Skapa medvetenhet, planera och sätta mål samt utforma handling.

Modul 3 (dag 5 och 6) Coachens verktygslåda

För ökad och snabbare effekt i coachsamarbetet kan coachen använda verktyg i form av det fysiska rummet, alla sinnen mm. Ett smörgåsbord av olika verktyg presenteras och tränas. I denna fullmatade modul tränas också ”vad gör en fråga kraftfull?” samt hur coachen genom att vara mer proaktiv kan öka klientens medvetenhet och se nya möjligheter. Kärnkompetenser: Skapa medvetenhet, kraftfulla frågor och direkt kommunikation.

Modul 4 (dag 7 och 8) Min storhet som coach

I modul 4 tränar deltagarna att föra samman vad de lärt hittills om alla kärnkompetenserna och använda dem utifrån sin egen unika coachstil. Här tränas även deltagarna i processcoaching och tar coachingen därmed till än djupare nivåer. 
Kärnkompetenser: Framsteg och ansvarstagande, coachingnärvaro, skapa medvetenhet.

Diplomeringsdag

Deltagarna visar att de behärskar vad de lärt genom muntlig examination i form av ett coachsamtal med en av diplomeringsförrättarna. Dagen avslutas med ceremoni och diplomutdelning.

Modul 5 (dag 9 och 10) Hälsocoach

Du får övning i och verktyg för livsstilsanalys, stresshantering, mental träning, prova på HRV, motion och kostens påverkan på hälsan, välmående på arbetsplatsen, identifiera ditt yrkesområde inom hälsa, identifiera din nisch inom branschen, paketering och prissättning till företag, konkreta verktyg för att arbeta med klienter med hälsomål, konkreta exempel på upplägg för hälsocoaching och allt material digitalt så att du kan använda det direkt efter utbildningen.

När

Malmö 191118

18-19 november, 5-6 december, 9-10 januari, Diplomering 13 mars, 2-3 juni

Malmö 200130

30-31 januari, 11-12 mars, 14-15 april, 19-20 maj, Diplomering 16 juni, 30 september, 1 oktober

Malmö 200331

31 mars, 1 april, 7-8 maj, 4-5 juni, 12-13 augusti, Diplomering 11 september, 30 september, 1 oktober

Malmö 200622 INTENSIVUTBILDNING

22-26 juni, 19-21 augusti, Diplomering 25 september, 30 september, 1 oktober

Stockholm 191211

11-12 december, 20-21 januari, 17-18 februari, 23-24 mars, Diplomering 24 april, 5-6 oktober

Stockholm 200211

11-12 februari, 17-18 mars, 20-21 april, 25-26 maj, Diplomering 17 juni, 5-6 oktober

Stockholm 200416

16-17 april, 11-12 maj, 11-12 juni, 17-18 augusti, Diplomering 18 september, 5-6 oktober

Stockholm 200622 INTENSIVUTBILDNING

22-26 juni, 19-21 augusti, Diplomering 25 september, 5-6 oktober

 

Pris

35 000 kr exkl moms (43 750 kr inkl moms)

För vem

Du som coacha individer, grupper och organisationer i hälsa och livsstilsförändringar.

Anmälan

Anmäl dig direkt till info@coachcompanion.se

Kontakta oss för mer information – Johnny Ganeryd, johnny.ganeryd@coachcompanion.se, +46 768 714911 eller info@coachcompanion.se, +46 40 306860

[/section]