Det coachande ledarskapet

Två dagar

Hur kan coaching användas i en ledarroll? Oavsett om det är en formell eller informell position? Eller i en specialist roll där coaching utvecklar förmågan att möta och kommunicera med kunden/patienten på ett optimalt sätt.  Denna två dagars utbildning ger dig svar på det.

Det coachande ledarskapet är en två dagars fortbildning efter diplom eller certifieringsutbildning. Fortbildningen är till för alla coachutbildade som vill använda sin coachkompetens i en position där du inte enbart kan coacha. Det kan vara i en formell chefsroll, en mer informell som t.ex. förälder och även i en specialistroll – läkare, sjukgymnast, utbildare, advokat, konsult mm.

Vi utgår från vår egen varumärkesskyddade ledarskapsmodell – Propellermodellen® – som tydliggör hur du inte bara kan, utan behöver, balansera din lyhördhet i coaching med att vara en tydlig chef och en inspirerande ledare. Det är först när de tre olika rollerna är balanserade som du får en propeller som är stor, kraftfull och agerar med full energi mot mål och resultat. En obalanserad propeller gör det motsatta.

Det coachande ledarskapet har gjort mig till en mycket starkare ledare,
på ett sätt som jag absolut inte väntat mig.

Jag kan varmt rekommendera CoachCompanions utbildningar.

Kristofer Wåhlander

Programupplägg

Dag 1

  • Presentation av Propellermodellen och vad den innebär
  • Självskattning utifrån modellen
  • Förutsättningar som krävs för att propellermetoden ska kunna fungera. Konsekvenser om den inte gör det
  • Vem är jag som tydlig chef, inspirerande ledare och lyhörd coach

Dag 2

  • Det oplanerade samtalet
  • Det svåra samtalet. Konflikthantering
  • Att coacha fler än en person samtidigt

Före fortbildningen ges alla deltagare möjlighet att göra en självskattning utifrån propellermodellen som sedan används under utbildningen

Pris

Alumni: 7000 kr exklusive moms (8750 kr inklusive moms)
Icke-Alumni: 9000 kl exklusive moms (11250 kr inklusive moms)

För vem

Diplomerade eller certifierade coacher. Om du inte är det kan du läsa mer här: https://coachcompanion.se/det-coachande-ledarskapet-med-diplomering-7/

Datum

Malmö 200326

26-27 mars

Malmö 201014

14-15 oktober

Stockholm 200304

4-5 mars

Stockholm 200518

18-19 maj

Stockholm 200910

10-11 september

Information

Kontakta oss för mer information – Johnny Ganeryd, johnny.ganeryd@coachcompanion.se, +46 768 714911 eller info@coachcompanion.se, +46 40 306860

kr11,250.00 Inkl. moms