DET COACHANDE LEDARSKAPET MED DIPLOMERING

Det moderna ledarskapet

Det coachande ledarskapet är det moderna ledarskapet. Det utgår från tilltron till alla medarbetares förmåga. Att 2 + 2 är mer än 4. Här finns stora möjligheter till växande, utveckling och hög medarbetartillfredsställelse

I det coachande ledarskapet sker en transformering – du når din medarbetare inte bara i hans hjärna (han förstår intellektuellt vad som ska göras) utan även i hans hjärta (han drivs av sin egen motivation). Det i sin tur påverkar organisationens ekonomiska framgång. Varje medarbetare är beredd att göra det där lilla extra av egen vilja, och det ger effekt.

 Nyckeln till det coachande ledarskapet ligger hos dig, i din ledarroll. Det handlar om ditt människointresse, ditt synsätt på andra och därmed din kommunikation och relation till dina medarbetare. Du kan aldrig förändra någon annan medmänniska, med mer än att du börjar med dig själv.

Detta mindset är den första, och största, nyckeln till ditt coachande ledarskap. Och det finns fler nycklar på nyckelknippan. Det unika med CoachCompanions utbildningar i coachande ledarskap är att de har ett holistiskt synsätt – de tar ledarskapet ur ett helhetsperspektiv med utgångpunkt från de tre rollerna – chef, ledare och coach.

Den sk. propellermodellen® är varumärkesskyddad och CoachCompanions egen. Den beskriver vikten av att ha en god balans mellan förmågan att vara en tydlig chef, inspirerande ledare och en lyhörd coach.

En tredje viktig nyckel i detta sammanhang är att i denna utbildning får du konkreta verktyg som du omgående kan omsätta när du kommer hem. Mer verkstad och mindre teori! Det coachande ledarskapet i praktiken!

Den bästa ledaren är den som människor knappt vet att hon finns, som talar lite och när hennes arbete är slutfört och målen uppnådda så säger medarbetarna – vi har gjord det här alldeles själva ”… – Lao-Tzu

  ”Med verktyg för det coachande ledarskapet kan jag inspirera och motivera mina medarbetare att nå sin fulla potential.

Jag kan verkligen rekommendera den här utbildningen till alla!”

Veronica Lundblad

PROGRAMINNEHÅLL

De första åtta dagarna ägnas åt att lära sig mer om sig själv, vem är jag som person, och vem är jag som coach i ledarrollen. Dessa dagar, som är fördelade på två dagar/månad, är detsamma som deltagare som utbildas till professionella coacher. Egen mentorcoach med fem samtal ingår. Utbildningen avslutas med en separat diplomeringsdag (bli diplomerad coach). Därefter tillkommer två dagar som specifikt ägnas åt coaching i ledarrollen utifrån Propellermodellen® och förmågan att kunna kombinera coaching med att också vara en tydlig chef och inspirerande ledare. Vår egen bok – Det coachande ledarskapet i praktiken, Propellermodellen®, Liber förlag, ingår (det coachande ledarskapet 2 dagar)

Denna utbildning är totalt på 10 dagar fördelat på 6 – 8 månader.

För vem

Du är intresserad av det coachande ledarskapet och klar över att du vill implementera det i din yrkesroll eller organisation. Du vill ha en rejäl grund att stå på för att kunna skapa hållbara resultat efter utbildningen.

Pris

35.000 kr exklusive moms (43.750 kr inklusive moms)

Datum

Malmö 191118

18-19 november, 5-6 december, 9-10 januari, 10-11 februari, Diplomering 13 mars, 26-27 mars

Stockholm 191010

10-11 oktober, 5-6 november, 3-4 december, 13-14 januari, Diplomering 14 februari, 4-5 mars

Stockholm 191211

11-12 december, 20-21 januari, 17-18 februari, 23-24 mars, Diplomering 24 april, 18-19 maj

Stockholm 200211

11-12 februari, 17-18 mars, 20-21 april, 25-26 maj, Diplomering 17 juni, 10-11 september

Information

Välkommen att kontakta oss för mer information eller boka tid för ett förutsättningslöst möte.
Johnny Ganeryd, johnny.ganeryd@coachcompanion.se, +46 768 714911 eller info@coachcompanion.se, +46 40 306860

kr43,750.00 Inkl. moms