CoachCompanion Romania

CoachCompanion expanderar och har nu en ny franchisingtagare, denna gång Maria Dofeldt i Rumänien.

Maria skriver så här:

CoachCompanion Romania har sitt huvudkontor i Cluj i Transylvanien. Cluj är näst största staden i Rumänien och den snabbast växande i både befolkning och ekonomi. IT utveckling utmärker sig, även möbelindustrin. IKEA har en av sina största leverantörer i regionen. Intresset för coaching är växande och traditionella företag är under transformering och internationella företag konkurrerar för att behålla högt värderade medarbetare. Vackra berg i Karpaterna med stänk av Greve Draculas mystik ger en spännande bakgrund till denna region med stor utvecklingspotential.

CoachCompanion Romania planerar diplomutbildningar på engelska och därefter rumänska till hösten.

 Eventuellt kommer vi lägga vissa fortbildningar i Rumänien också.  Vi säger varmt välkommen till Maria och CoachCompanion Romania och ser fram mot ett spännande samarbete.