Bli internationellt certifierad coach

Bli en av Sveriges bästa coacher

Marknaden efterfrågar mer och mer professionella coacher med hög kvalitet. Våra kunder har lärt sig börja skilja på coacher och professionella certifierade coacher. Coacher som är måna om sin yrkesstolthet, som inser att det inte räcker enbart med en åtta dagars utbildning. Dom vet att kompetens är en färskvara och som fortbildar sig kontinuerligt och som naturligtvis har en egen mentorcoach. Walk the talk!

Vi talar om kvalitet, kompetens, yrkesstolthet. Ödmjukhet inför insikten att träning ger färdighet. Du blir inte mästare på en dag. Men fr.a. talar vi om coacher som inser att det viktigaste coachverktyget är – dom själva!

Vårt mål är att utbilda Sveriges bästa coacher.

Vill du höra till den gruppen?

Välkommen med din anmälan

MÅL

Certifierade coacher på ACC eller PCC nivå i enlighet med ICF (International Coach Federation).

ICF är en oberoende branschorganisation som kvalitetssäkrar coacher på nivåerna ACC, PCC och MCC. Vi är ett av få företag i Sverige som är ackrediterade av ICF att hålla utbildning som motsvarar utbildningskravet på PCC-nivå. Vi ger dig support hela resan fram till ansökan om certifiering hos ICF. Ditt mål att bli certifierad är vårt mål!

“Hur ska jag kunna sammanfatta i ord allt certifiering utbildningen hos CoachCompanion gett mig? En ännu djupare självinsikt, fler verktyg samt kunskap och insikt om vilken effekt våra egna sanningar och trossystem har på våra liv. Förståelse för vilken kraft vi besitter vad gäller skapande och att vi har förmågan att skapa just det liv vi vill uppleva. Med utbildningsledare som visar hur man skapar en känsla, hos sig själv och andra, av värderingsfri och villkorslös kärlek. Tveka inte, ta chansen och gå certifieringsutbildningen. Den kommer att förändra ditt liv.”

Sladjan Bogojevic

PROGRAMUPPLÄGG

Certifieringsprogrammet är steg 2 efter Diplomutbildningen (steg 1) och har som huvudtema SelfMastery. Certifieringsprogrammet består av:

  • Åtta utbildningsdagar 09:00-17:00, fördelat på en dag/månad
  • Marknadsförings och sälj tekniker för att hitta betalande klienter
  • Parcoaching med annan kursdeltagare
  • Certifieringsprogrammet avslutas med en examinationsmånad då varje deltagare går upp i enskild muntlig examination. Hela programmet avslutas därefter med gemensam Certifieringsceremoni och middag med CoachCompanion som värd
  • Vi hjälper även våra deltagare med registrering på ICF:s hemsida där även ett skriftligt prov genomförs innan deltagaren får sitt internationella certifikat.

Vi tar dig hela vägen i mål!

UTBILDNINGSINNEHÅLL 

Varje utbildningsdag har sitt specifika tema, där de 11 kärnkompetenserna tränas i ökad fördjupning, förståelse och kunnande. Fokus ligger på den egna utvecklingen och det inre ledarskapet:

Dag 1: Målbild

Dag 2: From good to great!

Dag 3: Konsten att inleda ett samtal!

Dag 4:  It takes two to tango!

Dag 5: Partnerskap

Dag 6: Sabotörer

Dag 7: Perspektiv

Dag 8: Mitt briljanta jag!

UTBILDARE

Vi har flera olika utbildare beroende på utbildningsort. Detsamma gäller våra mentorcoacher och modulcoacher (mentorcoaching i grupp). Samtliga är certifierade på lägst ACC nivå, de flesta på PCC. Eftersom vi har rätten att själva genomföra den muntliga certifieringen har vi högre krav från ICF på våra mentorcoacher än andra utbildningsföretag. Det borgar för kvalitet.

METOD

Vår undervisning baseras alltid på aktiv inlärning. Deltagarna lär sig främst genom träning men också genom korta teoripass, genomgångar, feedback och genom de andra deltagarnas delade erfarenheter och kunnande.

PRIS

Alumni: 29 000 kr exklusive moms (36 250 kr inklusive moms).

DATUM

Malmö 191022 pågår

22 oktober, 22 november, 19 december, 20 januari, 14 februari, 20 mars, 20 april, 18 maj

Malmö 191108 pågår

8 november, 4 december, 13 januari, 7 februari, 2 mars, 3 april, 15 maj, 15 juni

Malmö 200323

23 mars, 2 april, 6 maj, 12 juni, 14 augusti, 14 september, 12 oktober, 9 november

Malmö 201013

13 oktober, 10 november, 11 december, 14 januari, 12 februari, 11 mars, 9 april, 10 maj

Stockholm 191014 pågår

14 oktober, 15 november, 9 december, 9 januari, 3 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj

Stockholm 200327

27 mars, 27 april, 27 maj, 15 juni, 24 augusti, 24 september, 19 oktober, 16 november

Stockholm 200428

28 april, 20 maj, 16 juni, 31 augusti, 28 september, 20 oktober, 19 november, 18 december

Stockholm 201007

7 oktober, 5 november, 4 december, 13 januari, 15 februari, 15 mars, 16 april, 17 maj

 

INFORMATION

Är du intresserad och vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss – Johnny Ganeryd, johnny.ganeryd@coachcompanion.se, +46 768 714911 eller info@coachcompanion.se, +46 40 306860

Certifieringsutbildningar

CERTIFIERINGSUTBILDNING

kr36,250.00 Inkl. moms