FORTBILDNINGSDAGAR 2018 FÖR CERTIFIERADE COACHER

Kära kollegor,

Vi börjar nu få så många certifierade coacher att det är hög tid att erbjuda fortbildningsdagar för er. Dels för att upprätthålla och uppdatera er kompetens, och dels för att ICF reglerna kräver minst fem utbildningsdagar under de tre åren ditt certifikat varar (CCE; Continuing Coach Education). Och sist men inte minst för att ICF har förtydligat vissa kompetenser som är helt nödvändiga att använda i all coaching.

Vi börjar de tre första fortbildningsdagar med ett gemensamt tema som är

It takes two for Tango

Definitionen på coaching är enligt ICF ett partnerskap mellan coach och klient. Det ska också synas tydligt i ett coachsamtal. Vi har fått nya klargöranden från ICF hur vi skapar detta i vår coaching och de tre fortbildningsdagarna bygger på det med varsitt eget tema enligt nedan.

Fortbildningsdag 1

Konsten att skapa en förankrad muntlig och skriftlig coachöverenskommelse i varje samtal/klientrelation

Utan en tydlig muntlig coachöverenskommelse i ett coachsamtal kommer du inte att bli godkänd framöver i certifieringsuppkörningen. Det är alltså ett måste samtidigt som det underlättar den fortsatta coachingen enormt mycket. Kom, se, lär och få nya insikter! Här finns många matnyttigheter.

Fortbildningsdag 2

Konsten att tillämpa ett fullt partnerskap med din klient och hur det märks

Upptäck ett nytt sätt att coacha!

Med en tydlig muntlig coachöverenskommelse som du skapat i fullt partnerskap med klienten, tar du sen samtalet vidare i samma anda. Vad behöver du då tänka på, vad innebär det, hur märks det och vilken skillnad gör det för klienten?  Det lär vi ut under fortbildningsdag två som är lika viktig den för godkänd certifiering framöver.

Fortbildningsdag 3

Konsten att dansa med klienten utan att missa ett endaste steg

Vill du ta genvägen och utveckla din coaching många snäpp vidare?

Det gör du när du bara surfar på vågen i samtalet och aldrig behöva tänka på vilken nästa fråga att ställa. Härligt eller hur?!

Visst kräver det träning, men med teknik kommer du långt. Och det får du lära dig under denna dag. Som samtidigt ger dig något ovärderligt – en förmåga att ”täppa till” alla hål och maskor i ett samtal som gör att hela sessionen blir väl förankrad både i klienten och i ditt partnerskap. Dvs. en coaching på hög nivå med mycket hög kvalitet.

Fortbildningsdag 4

The Power of Now!

Vi går på djupet i medveten närvaro, vad det de facto innebär och vad det ger för effekter. Vad är konsekvenserna när vi inte är närvarande och vilka alternativa vägar finns det för att ta oss dit.

Fortbildningsdag 5

Your inner game

Dina klienters resultat av coachingen hänger till 92.8 % på deras ”inner game” (Christian Michelsen) dvs. deras inre potentialen i relation till sabotörer, gremlins, gamla sanningar eller vad vi nu vill kalla det. Under denna dag gör vi klart vad detta innebär och förser oss med redskap som frigör vår inre potential och undanröjer kraften hos sabotörerna.

För vem

Alla våra certifierade coacher alt. coacher som gått vårt certifieringsprogram men ännu inte hunnit certifiera sig. Det här kan bli ditt startskott för det.

Datum och ort

Malmö Stockholm
Fortbildningsdag 1 24 augusti 27 augusti
Fortbildningsdag 2 12 september 14 september
Fortbildningsdag 3 17 oktober 10 oktober
Fortbildningsdag 4 7 november 12 november
Fortbildningsdag 5 29 november 10 december


Utbildare
 

Emma Persson eller Niklas Brohlin, våra mest erfarna seniora coacher och utbildare.

Info/anmälan

Omgående och senast 14 dagar före respektive fortbildningsdag.
Våra platser fylls snabbt, så anmäl dig snarast om du är intresserad.

Pris

10 000 kr exlusive moms (12 500 kr inklusive moms) för alla fem dagar eller om du hellre vill boka en dag i taget så är det 2 500 kr exlusive moms (3 125 kr inklusive moms) per dag. Skicka din anmälan till info@coachcompanion.se

Varmt välkommen att höja din coaching till nya oanade nivåer.

Ditt CoachCompanion