FORTBILDNINGSDAGAR 2018 FÖR CERTIFIERADE COACHER

Kära kollegor,

Vi börjar nu få så många certifierade coacher att det är hög tid att erbjuda fortbildningsdagar för er. Dels för att upprätthålla och uppdatera er kompetens, och dels för att ICF reglerna kräver utbildningsdagar under de tre åren ditt certifikat varar (CCE; Continuing Coach Education). Och sist men inte minst för att ICF har förtydligat vissa kompetenser som är helt nödvändiga att använda i all coaching.

Definitionen på coaching är enligt ICF ett partnerskap mellan coach och klient. Det ska också synas tydligt i ett coachsamtal. Vi har fått nya klargöranden från ICF hur vi skapar detta i vår coaching och fortbildningsdagarna bygger på det med varsitt eget tema enligt nedan.

Fortbildningsdag 1

Konsten att skapa en förankrad muntlig och skriftlig coachöverenskommelse i varje samtal/klientrelation

Utan en tydlig muntlig coachöverenskommelse i ett coachsamtal kommer du inte att bli godkänd framöver i certifieringsuppkörningen. Det är alltså ett måste samtidigt som det underlättar den fortsatta coachingen enormt mycket. Kom, se, lär och få nya insikter! Här finns många matnyttigheter.

Fortbildningsdag 2

Konsten att tillämpa ett fullt partnerskap med din klient och hur det märks

Upptäck ett nytt sätt att coacha!

Med en tydlig muntlig coachöverenskommelse som du skapat i fullt partnerskap med klienten, tar du sen samtalet vidare i samma anda. Vad behöver du då tänka på, vad innebär det, hur märks det och vilken skillnad gör det för klienten?  Det lär vi ut under fortbildningsdag två som är lika viktig den för godkänd certifiering framöver.

Fortbildningsdag 3

Gamla sanningar

Under fortbildningsdag tre utforskar vi den absolut största anledningen till att vi inte alltid når våra drömmar eller mål. Våra inre sabotörer, ”The inner game” står för mer än 90 % av att vi inte når ända fram. Trots att vi vet vad vi vill och varför. Viljan finns, drivkraften likaså, men sabotörerna är starkare än vulkanen!

Det här är inget konstigt eller märkligt. Vi har alla inre sabotörer som mer eller mindre sätter krokben för oss, förminskar oss och gör att vi inte lever utifrån vår fulla potential.

Som tur är finns metoder att hantera detta och gå förbi våra sabotörer. DET kommer den här dagen att handla om.

Du går hem med nyvunna insikter och kraftfulla verktyg som känns som du bryter genom ljudvallen! Du säkrar inte bara din utan även dina klienters framgång.

För vem

Alla våra certifierade coacher alt. coacher som gått vårt certifieringsprogram men ännu inte hunnit certifiera sig. Det här kan bli ditt startskott för det.

Datum och ort

Malmö Stockholm
Fortbildningsdag 1 13 december och 25 mars 19 oktober och 17 december
Fortbildningsdag 2 16 januari och 23 april 23 november och 25 januari
Fortbildningsdag 3 11 mars och 17 juni 16 januari och 21 mars december


Utbildare
 

Emma Persson eller Niklas Brohlin, våra mest erfarna seniora coacher och utbildare.

Info/anmälan

Omgående och senast 14 dagar före respektive fortbildningsdag. Våra platser fylls snabbt, så anmäl dig snarast om du är intresserad.

Sedan hösten 2018 är dessa tre dagar en del i Certifieringsprogrammet, vilket leder till att deltagare i fortbildningsdagarna och certiferingsprogrammet kan dela och lära av varandra.

Pris

5000 kr exlusive moms för alla tre dagar eller om du hellre vill boka en dag i taget så är det 2 000 kr exlusive moms per dag. Skicka din anmälan till info@coachcompanion.se

Varmt välkommen att höja din coaching till nya oanade nivåer.

Ditt CoachCompanion