BLI DIPLOMERAD KARRIÄRCOACH

Bli Diplomerad Karriärcoach

Hos oss får du en fantastisk möjlighet att utbilda dig till Diplomerad Karriärcoach samtidigt som du kan lägga grunden till en framtida internationell certifiering enligt ICF. De första åtta dagarna är gemensamma med kursdeltagare i Diplomutbildningen. Efter Diplomutbildningen går Karriärcoach deltagarna vidare med två dagars utbildning med fullt fokus på karriärcoaching.

På detta sätt säkerställer vi att du som är intresserad av professionell karriärcoaching får diplomstatus. Genom att gå diplomutbildningen före specialisering får du som deltagare fördjupad självinsikt genom alla de övningar och verktyg som görs och används under diplomutbildningen. Självinsikt är en viktig byggsten för framgångsrik karriärcoaching i kombination med förmågan att använda olika övningar och verktyg.

Framtidens arbetsmarknad bygger på evigt lärande, omställning och stort egenansvar. Framgångsrik karriärcoaching förbereder klienten till framtidens arbetsmarknad.

Ökade krav på flexibilitet, snabbhet i lärande och ökad förståelse för digitala verktyg i en allt mer globaliserad värld är idag viktiga framgångsfaktorer i arbetslivet. Vi kommer även, i större utsträckning, jobba i mångkulturella miljöer där det kommer att ställas större krav på god kommunikation och självinsikt. Framgångsrik karriärcoaching tar klienten till framtidens digitala och globala arbetsmarknad med alla dess nya möjligheter.

Under två dagar kommer fokus att ligga på personlig inventering, definition av drivkrafter och motivation, värderingar och målbild. Vi kommer även att gå igenom hur vi kan hjälpa klienten att, utifrån sina egna drivkrafter, behov och personlighet, definiera sin egen karriärplan. Vi kommer att jobba med verktyg och övningar från Diplomutbildningen och hur dessa kan integreras i karriärcoaching. Vi kommer även att gå igenom olika digitala jobbsökarverktyg som används idag av företag och rekryterare.

För dig som karriärcoach är det mycket viktigt att förstå hur olika digitala sökmotorer fungerar samt hur digitala plattformar såsom LinkedIn, Google och Facebook fungerar ur rekryteringsperspektiv. Under utbildningens andra dag kommer vi att gå igenom och öva sökordsoptimering via Google och LinkedIn. Även hur våra kunder kan optimera sin profil på LinkedIn för att bättre attrahera rekryterare och företag. Vi kommer även att gå igenom varför det är viktigt att sökordsoptimera sitt CV med specifika tekniker och jobbtitlar som speglar vad klienten vill göra, inte har gjort!

Vill du se kommande utbildningsdatum? Klicka HÄR.

 

 

PROGRAMUPPLÄGG

Det är totalt tio utbildningsdagar fördelade på två dagar/månad (= en modul) samt separat diplomeringsdag 2. De åtta första dagarna är gemensamma för alla som utbildar sig till diplomerade coacher. Därefter följer två dagar med specifik inriktning på Karriärcoaching.

Oavsett hur utbildningsdagarna är förlagda tidsmässigt ingår följande i utbildningspaketet:

 • Åtta utbildningsdagar 0900 -1700 varje dag (max fyra timmars frånvaro godkänns för diplomering, längre frånvaro tas igen i annan grupp), längre dagar i sommarintensiven
 • Fem individuella mentorcoachtimmar mellan utbildningsdagarna, tolv mentorcoach timmar i grupp under utbildningsdagarna
 • Minst 15 övningsklienttimmar med minst tre klienter mellan utbildningsdagarna och genomförda inför diplomeringsdagen, se nedan. (Coaching lärs in genom träning!)
 • Kurslitteratur i form av CoachCompanions eget kursmaterial
 • Handledning vid behov
 • Parcoaching med annan kursdeltagare (frivilligt men rekommenderas)
 • En separat diplomeringsdag för att få godkänt och få sitt diplom (om underkänt får deltagaren gå upp vid senare tillfälle mot extra kostnad – 500kr ex moms)
 • Rabatt till CoachCompanions fortbildningsdagar
 • Kostnadsfritt medlemskap i CoachCompanions ALUMNI – nätverk för diplomerade och certifierade coacher
 • Möjlighet för de som vill att marknadsföra sig på CoachCompanions hemsida
 • Ett kostnadsfritt uppföljningssamtal några månader efter diplomeringen

 Programinnehåll

Modul 1 (dag 1 och 2) Att sätta grunden för ett coachsamarbete

Efter modul 1 har deltagarna fått konkreta verktyg för att komma igång med coaching av sina övningsklienter. Kärnkompetenser som presenteras och tränas: Etik och professionalism, coachöverenskommelse, aktivt lyssnande, förtroende och närhet

Modul 2 (dag 3 och 4) Att coacha klienten och inte ämnet

Vår egen modell – ”Vulkan coaching” – presenteras och tränas. I modul 2 får kursdeltagarna ett antal övningar som syftar till ökad självinsikt hos klienten.Kärnkompetenser som presenteras och tränas: Skapa medvetenhet, planera och sätta mål samt utforma handling

Modul 3 (dag 5 och 6) Coachens verktygslåda

För ökad och snabbare effekt i coachsamarbetet kan coachen använda verktyg i form av det fysiska rummet, alla sinnen mm. Ett smörgåsbord av olika verktyg presenteras och tränas. I denna fullmatade modul tränas också ”vad gör en fråga kraftfull?” samt hur coachen genom att vara mer proaktiv kan öka klientens medvetenhet och se nya möjligheter. Kärnkompetenser: Skapa medvetenhet, kraftfulla frågor och direkt kommunikation

Modul 4 (dag 7 och 8) Min storhet som coach

I modul 4 tränar deltagarna att föra samman vad de lärt hittills om alla kärnkompetenserna och använda dem utifrån sin egen unika coachstil. Här tränas även deltagarna i processcoaching och tar coachingen därmed till än djupare nivåer. 
Kärnkompetenser: Framsteg och ansvarstagande, coachingnärvaro, skapa medvetenhet.

Modul 5 (dag 9 och 10) Karriärcoaching

I modul 5 fokuserar vi helt på Karriärcoaching. Hur olika verktyg från diplomutbildningen kan användas inom karriärcoaching för att stötta våra klienter i sin personliga inventering. Kunskap om Digitala Plattformar såsom LinkedIn, Google och Facebook ur jobbsökarperspektiv. Kunskap om sökordsoptimering. Syfte med tydlig målbild och jobbsökarplan.

Diplomeringsdag

Deltagarna visar att de behärskar vad de lärt genom muntlig examination i form av ett coachsamtal med en av diplomeringsförrättarna. Dagen avslutas med ceremoni och diplomutdelning

Anmäl dig till fortbildning samtidigt och få rabatt:

Internationell certifiering: De flesta av våra diplomerade coacher väljer att gå vidare mot internationell certifiering. Se mer hur det går till under Bli internationellt certifierad coach

Pris

34.000 kr exklusive moms (42.500 kr inklusive moms)

Information

Välkommen att kontakta oss för mer information eller boka tid för ett förutsättningslöst möte.
Johnny Ganeryd, johnny.ganeryd@coachcompanion.se, +46 768 714911 eller info@coachcompanion.se, +46 40 306860