BLI DIPLOMERAD COACH

Bli Diplomerad coach och förändra världen

Coacher är sociala entreprenörer, de vill något mer, något större. De vill bidra till en bättre värld.

Känner du också en längtan efter något meningsfullt? Något som verkligen gör skillnad i andra människors liv och i ditt eget? Då är det här utbildningen för dig.

Här får du alla verktyg du behöver för att kunna coacha andra på ett professionellt sätt. Oavsett ämne och sammanhang.

Investera i dig själv och din längtan. Du kommer inte att ångra dig. Hittills har vi utbildat runt 3000 coacher, vi har utvecklat vårt koncept över åren och uppdaterar det ständigt. Vi kan coaching och vi vet hur vi lägger upp programmet för bästa möjliga effekt. Och fr.a. har vi utbildare som får högsta betyg av sina kursdeltagare. Idag utbildar vi i tredje generationens coaching och är på väg in i den fjärde, som vi kallar den frigörande coachingen.

Söker du en utbildning som gör dig till stjärna bland coacher, då är det här utbildningen för dig. En utbildning som samtidigt är steg ett mot internationell certifiering

Du får åtta utbildningsdagar, 5 mentorcoachtimmar, kurslitteratur, handledning vid behov, 10 års know how och separat diplomeringsdag för högsta kvalitetssäkring. Gillar du extra allt? I så fall kan vi lägga till smakrik morgonfika och härlig eftermiddagsfika med företrädesvis ekologiska produkter. Allt serverat i en varm och personlig miljö i centrala Stockholm eller Malmö. Och sist men absolut inte minst – en härlig mix av deltagare som ger och får av varandra från dag nummer ett.

Välkommen till vår värld av coaching. Välkommen att ge ditt bidrag till en bättre värld.

Tack för en livsvändande utbildning!

Martina Marlöw

PROGRAMUPPLÄGG

Vi har två olika programupplägg, innehållet är dock detsamma: 1. Åtta dagar fördelade på två dagar/månad (= en modul) samt separat diplomeringsdag 2. Sommarintensiv internat, sex dagar och separat diplomeringsdag.

Oavsett hur utbildningsdagarna är förlagda tidsmässigt ingår följande i utbildningspaketet:

 • Åtta utbildningsdagar (max fyra timmars frånvaro godkänns för diplomering, längre frånvaro tas igen i annan grupp), 9-17 i Stockholm och Malmö samt 10-18 i Göteborg
 • Fem individuella mentorcoachtimmar mellan utbildningsdagarna, tolv mentorcoach timmar i grupp under utbildningsdagarna
 • Minst 15 övningsklienttimmar med minst tre klienter mellan utbildningsdagarna och genomförda inför diplomeringsdagen, se nedan. (Coaching lärs in genom träning!)
 • Kurslitteratur i form av CoachCompanions eget kursmaterial
 • Handledning vid behov
 • Parcoaching med annan kursdeltagare (frivilligt men rekommenderas)
 • En separat diplomeringsdag för att få godkänt och få sitt diplom (om underkänt får deltagaren gå upp vid senare tillfälle mot extra kostnad – 500kr ex moms)
 • Rabatt till CoachCompanions fortbildningsdagar
 • Kostnadsfritt medlemskap i CoachCompanions ALUMNI – nätverk för diplomerade och certifierade coacher
 • Möjlighet för de som vill att marknadsföra sig på CoachCompanions hemsida
 • Ett kostnadsfritt uppföljningssamtal några månader efter diplomeringen

 Programinnehåll

Modul 1 (dag 1 och 2) Att sätta grunden för ett coachsamarbete

Efter modul 1 har deltagarna fått konkreta verktyg för att komma igång med coaching av sina övningsklienter. Kärnkompetenser som presenteras och tränas: Etik och professionalism, coachöverenskommelse, aktivt lyssnande, förtroende och närhet

Modul 2 (dag 3 och 4) Att coacha klienten och inte ämnet

Vår egen modell – ”Vulkan coaching” – presenteras och tränas. I modul 2 får kursdeltagarna ett antal övningar som syftar till ökad självinsikt hos klienten.Kärnkompetenser som presenteras och tränas: Skapa medvetenhet, planera och sätta mål samt utforma handling

Modul 3 (dag 5 och 6) Coachens verktygslåda

För ökad och snabbare effekt i coachsamarbetet kan coachen använda verktyg i form av det fysiska rummet, alla sinnen mm. Ett smörgåsbord av olika verktyg presenteras och tränas. I denna fullmatade modul tränas också ”vad gör en fråga kraftfull?” samt hur coachen genom att vara mer proaktiv kan öka klientens medvetenhet och se nya möjligheter. Kärnkompetenser: Skapa medvetenhet, kraftfulla frågor och direkt kommunikation

Modul 4 (dag 7 och 8) Min storhet som coach

I modul 4 tränar deltagarna att föra samman vad de lärt hittills om alla kärnkompetenserna och använda dem utifrån sin egen unika coachstil. Här tränas även deltagarna i processcoaching och tar coachingen därmed till än djupare nivåer. 
Kärnkompetenser: Framsteg och ansvarstagande, coachingnärvaro, skapa medvetenhet

Diplomeringsdag

Deltagarna visar att de behärskar vad de lärt genom muntlig examination i form av ett coachsamtal med en av diplomeringsförrättarna. Dagen avslutas med ceremoni och diplomutdelning

Anmäl dig till fortbildning samtidigt och få rabatt:

Internationell certifiering: De flesta av våra diplomerade coacher väljer att gå vidare mot internationell certifiering. Se mer hur det går till under Bli internationellt certifierad coach

Pris

29.000 kr exklusive moms (36.250 inklusive moms)

Datum

Göteborg 200311

11-12 mars, 16-17 april, 13-14 maj, 9-10 juni, Diplomering 25 juni

Göteborg 200526

26-27 maj, 23-24 juni, 25-26 augusti, 16-17 september, Diplomering 22 oktober

Malmö 190909

9-10 september, 16-17 oktober, 13-14 november, 11-12 december, Diplomering 24 januari

Malmö 191118

18-19 november, 5-6 december, 9-10 januari, 10-11 februari, Diplomering 13 mars

Malmö 200203

3-4 februari, 11-12 mars, 14-15 april, 19-20 maj, Diplomering 16 juni

Malmö 200421

21-22 april, 25-26 maj, 29-30 juni, 27-28 augusti, Diplomering 18 september

Malmö 200622 Intensivutbildning

22-26 juni, 19-21 augusti, Diplomering 25 september

Malmö 200903

3-4 september, 5-6 oktober, 5-6 november, 1-2 december, Diplomering 15 januari

Malmö 201111

11-12 november, 3-4 december, 12-13 januari, 10-11 februari, Diplomering 12 mars

Stockholm 190822

22-23 augusti, 17-18 september, 16-17 oktober, 18-19 november, Diplomering 13 december

Stockholm 191010

10-11 oktober, 5-6 november, 3-4 december, 13-14 januari, Diplomering 14 februari

Stockholm 191211

11-12 december, 20-21 januari, 17-18 februari, 23-24 mars, Diplomering 24 april

Stockholm 200211

11-12 februari, 17-18 mars, 20-21 april, 25-26 maj, Diplomering 17 juni

Stockholm 200416

16-17 april, 11-12 maj, 11-12 juni, 13-14  augusti, Diplomering 18 september

Stockholm 200622 Intensivutbildning

22-26 juni, 19-21 augusti, Diplomering 25 september

Stockholm 200921

21-22 september, 22-23 oktober, 26-27 november, 16-17 december, Diplomering 22 januari

Stockholm 201117

17-18 november, 9-10 december, 14-15 januari, 16-17 februari, Diplomering 19 mars

Information

Välkommen att kontakta oss för mer information eller boka tid för ett förutsättningslöst möte.
Johnny Ganeryd, johnny.ganeryd@coachcompanion.se, +46 768 714911 eller info@coachcompanion.se, +46 40 306860