ATT COACHA GRUPPER MOT MÅL OCH RESULTAT

 Två dagars fortbildning för diplomerade/certifierade coacher

Fortbildningsdagarna i att coacha grupper är till för dig som brinner för grupprocesser, oavsett om det är i affärsmässiga sammanhang eller privata/oavlönade uppdrag.  Det du lär dig de här dagarna kan du använda i alla typer av grupper som strävar mot ett gemensamt mål. Oavsett om du är professionell coach, coachande ledare eller mer generellt.

 Det finns många likheter med att coacha flera personer än bara en. Ditt kunnande i professionell coaching tar du med dig och har stor glädje och nytta av. Men det finns också skillnader. Har du t.ex. 10 deltagare i en grupp coachar du 11. Den elfte som coachas är gruppen. Gruppen är en ”person” i sig som också behöver lyssnas på, få utmanas, känna tilltro till.

”Att gå fortbildningen i att coacha grupper är ett måste för att förstå coachingens bredd, höjd och djup”

Saga Skimrin

PROGRAMINNEHÅLL

– Likheter och skillnader i att coacha individ och att coacha grupper.

– Coachens kontrakt med gruppen

– Gruppens eget kontrakt

– Att sätta mål, utforma handling och ta ansvar

– Att använda direkt kommunikation och spegla gruppen

– Att skapa synergieffekter istället för suboptimering

– Att öka gruppens medvetenhet om hur de på bästa sätt tar tillvara sina egna resurser och skapar resultat

Fokus kommer att ligga på kärnkompetenserna:  coachöverenskommelse, förtroende och närhet, aktivt lyssnande, planera och sätta mål, utforma handling samt framsteg och ansvarstagande

Som vanligt i alla våra utbildningar kommer korta teoriavsnitt att blandas med många praktiska gruppövningar och parvis coaching för bästa inlärning och resultat

Utbildare

Lena Sifversson i Malmö och Maria Jonzon i Stockholm

Förkunskaper

Diplomerad/certifierad coach

Pris

Alumni: 6.000 kr exlusive moms (7.500 kr inklusive moms)
Icke-alumni: 7.500 kr exklusive moms (9.375 kr inklusive moms)

Datum

Malmö 191125

25-26 november

Malmö 200504

4-5 maj

Stockholm 191008

8-9 oktober

Stockholm 200326

26-27 mars

Information

Kontakta oss för mer information – Johnny Ganeryd, johnny.ganeryd@coachcompanion.se, +46 768 714911 eller info@coachcompanion.se, +46 40 306860

Fortbildningsdagar

ATT COACHA GRUPPER

kr7,500.00 Inkl. moms