Alumni Café

Alumni Café vänder sig till diplomerade och certifierade coacher som utbildats hos CoachCompanion.

Vår ambition är att vara en mötesplats som inspirerar och utvecklar oss som coacher.

Vi börjar träffarna med möjlighet för deltagare att dela med sig av sina egna erfarenheter och få feedback/stöd.

Träffarna avslutas med ett föredrag av inbjuden inspiratör.