Hyr en Coach

Executive coaching, chefscoaching och teamcoaching

happy-employees-happy-customers-better-business

 Coachagentur i Stockholm

På CoachCompanion i Stockholm finns nu en Coachagentur med ett antal  utvalda väl kvalificerade coacher med olika inriktning som kan hyras för olika coachuppdrag – chef, karriär, gruppcoaching mm.

Kontakta Maria Jonzon, 073/4049600, maria.jonzon@coachcompanion.se för en förutsättningslös diskussion och mer information. Se även nedan.

 

Executive coaching

CoachCompanions mest erfarna coacher anlitas för executive coaching. Uppdragen varierar mellan 6 och 12 månader med sex eller tolv samtal totalt. Uppdragen matchas, utvärderas och kvalitetssäkras mot rätt coach för bästa resultat.
acrobatIcon CC-Executive coaching

Chefscoaching

Coaching för chefer och ledare erbjuds också med ett samarbete på 3 resp. 6 månader med sex alt. åtta samtal. Uppdragen kvalitetssäkras och utvärderas mot förväntat resultat.
acrobatIcon CC-Coaching för chefer och ledare

Teamcoaching

Olika forskningsresultat visar enhälligt på den positiva effekten av teamcoaching – ökad prestation, förbättrat samarbete, nöjdare medarbetare. CoachCompanion har coacher med speciell inriktning på team/grupp coaching. Uppdragen skräddarsys till längd och innehåll

Vi tar hand om hela uppdraget, hjälper till med matchning av rätt coach från vår coachagentur, säkerställer att krav och förväntningar infrias samt utvärderar uppdraget efter dess avslutande.
acrobatIcon CC-TeamCoaching

Våra coacher är noga utvalda, alla är diplomerade eller certifierade på internationell nivå via ICF (International Coach Federation). Vi coachar på flera språk.

För mer information och en förutsättningslös diskussion, marknadsansvarig Johnny Ganeryd, 076/8714911.