Forskning

Forskning

FörstoringsglassUngProfessionell coaching är en ung profession. De första som utbildade sig i Sverige gjorde det i slutet av 90-talet, då det fortfarande inte fanns svenska coachutbildningar.
Under de senaste 5 – 6 åren har coachingen formligen exploderat och idag finns många olika grenar att välja mellan. 
USA har 20 – 30 års erfarenhet av professionell coaching.

Trots den korta tidsperioden finns en hel del forskning omkring coaching och vad den ger för resultat. Privata företag, högskolor och universitet har idag en mängd forskning som visar på effekten av coaching.

ICF har en lång rad rapporter på sin hemsida att botanisera i (www.coachfederation.org). Här kommer ett par exempel från internationella studier:

100 chefer på executive nivå från Fortune listan med 1000 företag rapporterade förbättringarna med coaching enligt bland annat följande:

  • 53% produktivitet
  • 48% kvalitet
  • 48% organisationsförbättringar
  • 39% kundbemötande

Corporte America lägger årligen 10 billion dollar på ledarutbildning. Studier har visat, att effekten av dessa utbildningar vanligtvis försvinner efter ett par månader. Forskning från Case Western Reserve university´s Weatherhead School of Management visar, att effekten av ”coaching-like training” kan vara i sju år. Nya beteenden tränas som ger varaktiga resultat.

En annan studie visar, att utbildning som följs upp med coaching ökar produktiviteten med 400% jämfört med enbart utbildning. I en studie publicerad i Personnel Management Journal genomgick 31 chefer ett ”traditionellt” chefsprogram. Det ökade produktiviteten med 22,4%. Ett åtta veckors individuellt coachprogram som följde efter utbildningen ökade produktiviteten med 88%.