Företagsinterna uppdrag

FÖRETAG

 

CoachCompanion utvecklar den välmående organisationen.

Hur välmående är din organisation?

Gör en snabbtest här:

 • Hur många nöjda medarbetare har ni? (Har ni NMI – Nöjd Medarbetar Index?)
 • Hur nöjda är medarbetarna med ledarskapet i organisationen? (görs sådana mätningar?)
 • Hur hög är kundnöjdheten? (NKI)
 • Hur nöjda är ägarna med det finansiella resultatet?
 • Hur hållbart är ert chefskap? Övertid, sjukskrivningar, utbrändhet? Vad kostar det företaget?
 • Vilken skillnad skulle det göra om ni förbättrar något/några av ovanstående resultat med 10 %? 25 %?

Vi har många coacher/konsulter med varierande arbetslivserfarenhet och kan därför åta oss ett brett spektra av olika uppdrag. Vi matchar alltid alla uppdrag mot rätt konsult/coach.

Vi kan också genomföra NMI, NKI och självskattningar av olika slag, t.ex. Disc modellen och Career Model.

Exempel på pågående uppdrag:

Individuell Vd/chefs coaching/chefsstöd/mellan chefs coaching
Gruppcoaching
Coachande handledning
Styrelseuppdrag
Organisationsutveckling
Internutbildningar i Det coachande ledarskapet/samtalet, diplomutbildningar/fortbildning för interncoacher
Workshops
Föreläsningar

 

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion – info@coachcompanion.se eller christina.lagnelius@coachcompanion.se, 040/306860.

 

Deltagares kommentarer

 • Fantastiskt bra, mycket matnyttigt och konkret
 • Kursen rekommenderas varmt
 • Mycket bra kurs där jag lärt mig mycket som jag kan använda dagligen
 • Bra kurs, jag kommer rekommendera andra att gå kursen
 • Jag vill gärna se en fortsättning på hela projektet
 • Om ev. fortsättning av Företagsakademin skulle jag gärna gå en fortsättning på denna kurs
 • Mycket trevlig och inspirerande kurs med många verktyg jag kan ta med mig i min arbetsroll

Företagsakademin 2.0
Poäng i snitt (1-4):
Kursledare: 4
Kursinnehållet: 3.90