FAQ

FAQ

 
Fråga
Hur går ICF:s skriftliga prov till?
Therese

Svar
Sedan 1 april i år har ICF infört skriftliga prov på alla certifieringsnivåerna. Det består av en kort presentation av ett coachsamtal där du sen ska välja det rätta agerandet av fyra påståenden. En fråga per kärnkompetens.
Du gör detta online och har tre timmar på dig att genomföra svaren. Om du inte klarar provet har du möjlighet att göra om det till en kostnad av 75 USD.
Du kan välja att göra provet på engelska eller svenska. Fler andra språk finns också.
När du väl klarat provet på en nivå behöver du inte göra om det när du uppgraderar dig till nästa certifieringsnivå.
Mer info finns under Nyheter.
Christina

Fråga
Hur anger jag i logg boken klienter som jag inte kan lämna ut namn och kontakt uppgifter på?
Sara

Svar
ICF har kommit med nya anvisningar hur detta ska bokföras i logg boken. Du loggar varje klient för sig med en alias, t.ex. Konfidentiell klient nr 1 osv och sen kontaktuppgift till någon i företaget som kan intyga att du haft dessa klienter under angiven tid. Se instruktioner nedan från ICF eller http://www.coachfederation.org/files/FileDownloads/ICFCredLog.zip

ICFClient CoachingLogInstructions

 

Fråga
Är det egentligen nån skillnad på projektledning och coaching/coachande ledarskap?
Torsten

Svar
Jag anser att det finns många likheter men också stora skillnader.
Coaching är ju också mer eller mindre målorienterat med handling för att gå från A till B. Och det gäller för både projektledaren/den coachande ledaren att supporta gruppen att gå åt samma håll med en god teamkänsla och samarbete.
Coaching har sen ytterligare dimensioner som handlar om de verktyg en professionell coach lär sig för att coacha klienten/medarbetaren att medvetandegöra sig själv om sina styrkor, sin talanger och sina drivkrafter. Allt sånt som bidrar till projektets bästa, då klienten hittar sin egen kraft och energikälla och därmed motivation. Det kan också handla om att klienten inte kommer vidare pga egna personliga blockeringar och dessa kan en professionell coach coacha bort/förbi.
Coaching går således mer på djupet och i ett större perspektiv än ren projektledning.

Christina

Fråga
Jag vill gärna bli internationellt certifierad coach och tänker därför anmäla mig till ert certifierings program. Måste jag ha alla 100 klient timmar klara innan jag börjar?
Elin

Svar
Vad roligt att du vill kvalitets säkra din kompetens Elin Och nej, du behöver inte alls ha klient timmarna klara. Det har formellt sätt inte alls med varandra att göra. Vi utbildar och godkänner din kompetens nivå med examination och därefter registrerar du hos ICF Global både att du är klar och godkänd samt har dina klient timmar.
Sen är det förstås ändå ur inlärnings synpunkt bra att du samlar klient timmar medan du går utbildningen.
Det har de flesta alla möjligheter att göra, då certifierings utbildningen löper över åtta månader. Christina

Fråga:
Har hört att ni inte vill att era deltagare i coachutbildningen ska föra anteckningar under coachsamtalet. Stämmer det och i så fall varför?
Anders

Svar:
Det är helt rätt! Det finns mycket frivillighet i coaching men här är vi mycket tydliga. Om något ska antecknas så låt klienten göra det.
Varför?
Coachen ska träna sig att lyssna aktivt, om man har näsan i anteckningsboken finns det risk att missa kommunikation via t.ex. kroppsspråket, fokus ligger på anteckningarna istället för på klienten.
Och lyssnar vi kommer vi ihåg.
Dessutom är det klienten som ska vara aktiv, det är ju hans liv det gäller. Att som klient anteckna, eller använda WB kan också ge insikter/skapa medvetenhet just genom att klienten gör det själv.
Förtroendet stärks också om coachen har fokus på sin klient istället för dataskärmen, anteckningsboken.
Däremot är det förstås helt ok att göra korta anteckningar direkt efter ett coach samtal som reminder till det fortsatta coach samarbetet.
Christina

Fråga:
Vad menas med att coacha ”hela” klienten?

Svar:
Ett vanligt misstag för fr.a. nya coacher är att lägga för stort fokus från början på det ämnesområde klienten valt att bli coachad i. När coachen får förmåga att lyfta blicken, och coacha klienten att se ”the bigger picture”, dvs, hela klienten, hur saker och ting hänger ihop och vad klienten egentligen drömmer om, så kan nya perspektiv öppnas och nya områden bli föremål för coaching. Det kan också handla om att se till klientens hela livssituation och inte enbart ett område. I klient exemplet med Maria fokuserades coachingen på Marias förändrade beteende både i arbetet och hemma.

Detta kräver ett engagemang, en flexibilitet och en lyhördhet hos coachen under hela samarbetstiden. Och en förmåga att kunna se till både yrkesliv och privatliv.

Initialt i ett coachsamarbete kan Balanshjulet vara till mycket stor hjälp. Coachen kan då supporta klienten att reflektera över sin helhetsbild – vad fungerar, var finns framgångsfaktorerna, vilka områden ”smittar” varandra och i så fall på vad sätt. Vad är viktigast att ta itu med och hur kan det förändra andra önskvärda utvecklingsområden?

Balanshjulet är en självskattning där mitten står för 0 och ringen längst ut för 10 (bäst). Skatta din tillfredsställelse i varje tårtbit och fyll i så mycket av tårtbiten som du är nöjd med. Om du t.ex. är halv nöjd – fyll i halva tårtbiten i just det området. Med hela hjulet i fyllt får du en snabb uppfattning om hur du upplever ditt liv idag. Värderingsfritt! Har du ett stort väl ifyllt hjul som rullar fint? Eller skulle det bli en ”huppe gupp täcks färd” om hjulet varit ett riktigt hjul? Valet är sedan ditt vad du vill börja med att utveckla.

Balanshjul

Kommentera