Det Coachande Ledarskapet – Fortbildning – DCLMÖ1 180410

Laddar Karta...

Datum/Tid
2018-04-10 - 2018-04-11
09:00 - 17:00

Plats
Norra Vallgatan 64B

Kategori


Det Coachande Ledarskapet – Fortbildning – DCLMÖ1 180410

Många deltagare i diplomutbildningen vill använda coachingen i sin nuvarande yrkesroll och känner att de behöver fler verktyg. Det får de i denna fortbildning på två dagar. Här bygger vi vidare på den coach kunskap som deltagaren nu besitter och presenterar och tränar hur den kan kombineras med andra moment i de roller som är aktuella för deltagarna. Fortbildningen blir på så sätt mycket konkret och hands on.

Bokningsvillkor

Anmälan är bindande så snart vi accepterat bokningen och skickat antagningsbekräftelse. Kursavgiften ska vara betald innan kursstart. Blir du sjuk eller av andra skäl får förhinder erbjuds du plats i en kommande kurs, oavsett om det gäller hela kursen eller enstaka dagar. Anmärkning på faktura ska vara gjord inom 8 dagar. Vid sen betalning debiteras en lagstadgad påminnelseavgift om 50kr. Dröjsmålsränta 18 %.

Vi har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Bokning

Bokningen är stängd för detta event.