Diplomutbildning

Diplomutbildning i professionell coaching

Godkänd för senare internationell ICF certifiering
Alltfler börjar upptäcka fördelarna med en grundlig utbildning i professionell coaching. Oavsett om du vill utveckla ditt coachande ledarskap, arbeta som professionell coach eller använda coachverktygen i ditt yrke och/eller privat liv.

Varför CoachCompanion?
Vårt utbildningskoncept är väl beprövat och utvecklat under många år. Samlad erfarenhet såväl nationellt men fr.a. internationellt har skapat det koncept vi har idag och som vi är mycket stolta över.
Sedan flera år är vi som ett av få coachföretag i Sverige ackrediterade av ICF att själva certifiera våra deltagare.
Vi är mycket måna om att våra Diplomerade Coacher ska vara väl kvalitetssäkrade. Därför har vi idag strängare krav än tom ICF stipulerar. Det märks t.ex. i våra utbildningspaket där både mentorcoaching, muntlig och skriftlig feedback av senior coach fås i varje modul (se nedan) samt en separat diplomeringsdag där varje deltagare ska klara godkänt för att få sitt diplom.

Syfte
Syftet med utbildningen är att deltagaren ska kunna behärska de av ICF definierade 11 kärnkompetenser som professionell coaching bygger på.
Utbildningen avslutas med en diplomeringsdag för kvalitetssäkring av våra professionella coacher.
För de som önskar går det sedan att antingen anmäla sig till fortbildning i det coachande ledarskapet (Se vidare – Coachande ledarskap för coacher) eller gå mot internationell certifiering (se vidare – Att bli internationellt certifierad coach)

Målgrupp
En stor fördel som våra kursdeltagare uppskattar med våra utbildningar är att grupperna är så heterogena. Här finns såväl den fd. VDn som vill sadla om, konsulten, projektledaren, pedagogen, HR specialisten, terapeuten för att nämna några. En del har sysslat med coaching tidigare utan att ha coachutbildning medan andra kommer från helt andra områden. Det skapar dynamik och stort erfarenhetsutbyte gruppdeltagarna emellan. Alla har sina unika erfarenheter att dela med sig av. Även om det är en grundutbildning i professionell coaching är deltagarna oerhört kompetenta med stor livsvisdom och yrkeskunskap. Det tar vi tillvara i utbildningen och bygger coachkompetenserna vidare på var och ens unika plattform

Program och tid
Utbildningen baseras på ICF:s 11 kärnkompetenser och är totalt på 9 dagar varav sista dagen är diplomeringsdagen.

Det finns två alternativa upplägg:

  • 2 utbildningsdagar/månad (1 modul) över totalt 5 månader (2+2+2+2+1 dagar)
  • Intensivutbildning – 5 + 3 + 1 utbildningsdagar inkl. diplomeringsdag med ett par månaders mellanrum mellan dagarna

Intensivversionen passar de som av olika anledningar har svårare att vara med under vår- och höstperioden på grund av arbete/skola.
Intensivutbildningen har samma innehåll som alternativ 1.

Programinnehållet är detsamma oavsett alternativ:

  • 9 utbildningsdagar inkl. diplomeringsdag
  • 5 mentorcoach timmar med egen erfaren coach under utbildningstiden
  • Kurslitteratur
  • För och eftermiddagsfika under utbildningsdagarna
  • Handledning vid behöv
  • Deltagarna har även övningsklienter under utbildningstiden för att förstärka och utveckla sin coach erfarenhet
  • Deltagare i Malmö och Stockholm får kostnadsfritt låna våra samtalsrum för möte med sina övningsklienter

Pris
29 000 SEK exkl. moms. Delbetalning är möjlig. Räntefritt lån går att ansöka om via Human Finans.
acrobatIcon CC-Professionell Coach 2017

Deltagares kommentarer

”Intensiva veckor resulterade i fantastiska insikter. Min tro till människans förmåga och kapacitet har blivit mycket större.”

Alexander Boxi

”CoachCompanions coachutbildning är ett utmärkt verktyg som med fördel kan användas för att öka produktiviteten hos både dig själv och dina medarbetare. Om du applicerar verktyget bör du med lätthet kunna tjäna in kurskostnaden i både pengar och ökad livskvalitet. Exempelvis har de flesta människor en eller flera energitjuvar som det är skönt att bli av med och det är mycket lättare att göra det genom coachning.”

Niklas Nielsen – Ekonomisk Befriare och VD på Goda Tider AB

Diplomutbildning i professionell coaching: Anmälan

Malmö 170926 Anmälan
26-27 september
23-24 oktober
27-28 november
14-15 december
Diplomering:  12 januari 2018
Malmö 171116  Anmälan
16-17 november
7-8 december
10-11 januari 2018
12-13 februari 2018
Diplomering:  2 mars 2018

Malmö 180124 – Extra Start Anmälan
24-25 januari
15-16 februari
22-23 mars
26-27 april
1 juni 2018 Diplomering

Malmö 180226 Anmälan
26-27 februari
19-20 mars
23-24 april
24-25 maj
20 juni 2018 Diplomering

Malmö ACCMÖ2 180417 Anmälan
17-18 april
17-18 maj
11-12 juni
16-17 augusti
14 september diplomering

Malmö ACCINTMÖ1 180806 Anmälan
6-10 augusti
24-26 september
24 oktober

Stockholm 170912 Anmälan 

Modul 1   12-13 september
Modul 2   10-11 oktober
Modul 3   14-15 november
Modul 4   7-8 december
Diplomering 19 januari 2018

ACCSTOEXT 171003 Extra-start
 3-4 oktober
9-10 november
13-14 december
11-12 januari
9 februari diplomering
Stockolm 171123 Anmälan
Modul 1  23-24 november
Modul 2  18-19 december
Modul 3   17-18 januari 2018
Modul 4   19-20 februari 2018
16 mars 2018 Diplomering
Stockholm ACCSTO1 180215
15-16 februari
12-13 mars
12-13 april
21-22 maj
19 juni Diplomering
Stockholm ACCSTO3 2018 Anmälan
27-28 mars
23-24 april
24-25 maj
28-29 juni
31 augusti Diplomering
Stockholm ACCSTO2 180418  Anmälan
18-19 april
28-29 maj
26-27 juni
20-21 augusti
21 september Diplomering
Stockholm ACCINTSTO1 180810  Anmälan
6-10 augusti
24-26 september
Diplomering 24 oktober 


Helsingfors, Finland Anmälan