Diplomutbildning – Intensivutbildning

Intensivutbildning i Diplomutbildning
i professionell coaching

Godkänd för senare internationell ICF certifiering
Alltfler börjar upptäcka fördelarna med en grundlig utbildning i professionell coaching. Oavsett om du vill utveckla ditt coachande ledarskap, arbeta som professionell coach eller använda coachverktygen i ditt yrke och/eller privat liv.

Varför CoachCompanion?
Vårt utbildningskoncept är väl beprövat och utvecklat under många år. Samlad erfarenhet såväl nationellt men fr.a. internationellt har skapat det koncept vi har idag och som vi är mycket stolta över.
Sedan flera år är vi som ett av få coachföretag i Sverige ackrediterade av ICF att själva certifiera våra deltagare.
Vi är mycket måna om att våra Diplomerade Coacher ska vara väl kvalitetssäkrade. Därför har vi idag strängare krav än tom ICF stipulerar. Det märks t.ex. i våra utbildningspaket där både mentorcoaching, muntlig och skriftlig feedback av senior coach fås i varje modul (se nedan) samt en separat diplomeringsdag där varje deltagare ska klara godkänt för att få sitt diplom.

Syfte
Syftet med utbildningen är att deltagaren ska kunna behärska de av ICF definierade 11 kärnkompetenser som professionell coaching bygger på.
Utbildningen avslutas med en diplomeringsdag för kvalitetssäkring av våra professionella coacher.
För de som önskar går det sedan att antingen anmäla sig till fortbildning i det coachande ledarskapet (Se vidare – Coachande ledarskap för coacher) eller gå mot internationell certifiering (se vidare – Att bli internationellt certifierad coach)

Målgrupp
En stor fördel som våra kursdeltagare uppskattar med våra utbildningar är att grupperna är så heterogena. Här finns såväl den fd. VDn som vill sadla om, konsulten, projektledaren, pedagogen, HR specialisten, terapeuten för att nämna några. En del har sysslat med coaching tidigare utan att ha coachutbildning medan andra kommer från helt andra områden. Det skapar dynamik och stort erfarenhetsutbyte gruppdeltagarna emellan. Alla har sina unika erfarenheter att dela med sig av. Även om det är en grundutbildning i professionell coaching är deltagarna oerhört kompetenta med stor livsvisdom och yrkeskunskap. Det tar vi tillvara i utbildningen och bygger coachkompetenserna vidare på var och ens unika plattform

Program och tid
Utbildningen baseras på ICF:s 11 kärnkompetenser och är totalt på 9 dagar varav sista dagen är diplomeringsdagen.

Uupplägg
5 + 3 + 1 utbildningsdagar inkl. diplomeringsdag med ett par månades mellanrum mellan dagarna.
Intensivutbildningen är i första hand tänkt för personer som har erfarenhet av coaching och som snabbt vill och kan tillgodogöra sig utbildningen. Men den passar även personer som av olika skäl föredrar ett komprimerat utbildningsupplägg

Programinnehållet är detsamma oavsett alternativ:

  • 9 utbildningsdagar inkl. diplomeringsdag
  • 5 mentorcoach timmar med egen erfaren coach under utbildningstiden
  • Kurslitteratur
  • För och eftermiddagsfika under utbildningsdagarna
  • Handledning vid behöv
  • Deltagarna har även övningsklienter under utbildningstiden för att förstärka och utveckla sin coach erfarenhet
  • Deltagare i Malmö och Stockholm får kostnadsfritt låna våra samtalsrum för möte med sina övningsklienter

Pris
29 000 SEK exkl. moms. Delbetalning är möjlig. Räntefritt lån går att ansöka om via Human Finans.

Intensivutbildning i Diplomutbildning i professionell coaching – Anmälan 

Malmö ACCINTMÖ1  Anmälan 
Stockholm ACCINTSTO1   Anmälan 
Helsingfors Anmälan

 

Kommentera