Det Coachande Ledarskapet med Diplomering – Intensivutbildning

Det Coachande Ledarskapet med Diplomering – Intensivutbildning

Niklas Brohlin

Det Coachande Ledarskapet satte startskottet för förverkligandet av det jag känt under många år, nämligen att utgå från värdet av alla mjuka värden för att kunna påverka de hårda.
Niklas Brohlin
Frisyrmakarna

Hos oss har du en unik möjlighet att få en grundlig utbildning i det coachande ledarskapet som samtidigt är certifieringsgrundande.
De första nio utbildningsdagarna är gemensamma med deltagare i diplomutbildningen. Därefter går DCLM deltagarna efter diplomeringen vidare till sina två sista dagar vilka enbart har fokus på coaching i ledarrollen Detta upplägg säkerställer att deltagaren får sin diplomstatus och är därmed fri att satsa mer professionellt på coaching om han så önskar. Deltagaren får också en god självinsikt genom alla övningar som görs under diplomutbildningen vilket är en förutsättning för gott ledarskap.
Forskning visar, att coaching i ledarrollen förbättrar resultaten, prestandan, utvecklar samarbetsförmåga och stärker teamkänslan.
Här finns mycket att vinna för en coachande ledare!

Varför CoachCompanion
CoachCompanion har arbetat med utbildningar i Det Coachande Ledarskapet under många år. Idag utbildar vi utifrån vår egen unika modell, den sk Propellermodellen, som sätter in coaching i sitt sammanhang, där rollerna chef, ledare och coach är beroende av varandra och kompletterar varandra för ett fullgott resultat.
”Den enklaste och bästa ledarskapsmodell jag sett” är kommentarer vi får höra från våra deltagare.

Syfte
Syftet med dessa två dagar är att deltagaren ska få förståelse för hur coaching kan förenas med andra roller i en ledarposition, alt. specialist position, se nedan, samt träning i hur det kan ske i hans egen situation.

Målgrupp
Den självklara deltagaren i DCLM är personer som har en formell ledande befattning. Men det kan också vara personer som behöver kombinera coaching in i en specialist roll, t.ex. konsult eller rådgivare. Andra går den för att de vil lutveckla sin entreprenöriella förmåga eller med främsta fokus att kunna leda sig själv för att därmed sen kunna leda andra. Blandningen av olika deltagaren ger mervärde

Program
Propellermodellen med rollerna chef, ledare och coach presenteras och tränas. Nödvändiga kompetenser och förutsättningar för det coachande ledarskapet gås igenom. Förmågan att kunna förena chef, ledare och coach i olika situationer tränas, t.ex. oplanerade samtal, svåra samtal, konflikter och gruppcoaching.

Var
Malmö, Stockholm och Helsingfors

Pris
34.000 SEK exkl. moms

acrobatIcon Det Coachande Ledarskapet med diplomering – Intensivutbildning

Deltagares kommentarer

”Mycket bra utbildning med bra förutbildningar och miljö. Utbildningen har varit/är en mycket bra del i mitt chef- och ledarskap och öppnar upp nya möjligheter. Ger många djupa värden för egen utveckling och till andras steg mot framtiden”

Carola Sjödin
Rektor

Det Coachande Ledarskapet med Diplomering – Intensivutbildning

 Malmö 170703 Anmälan
3-7 Juli
4-6 september
6 oktober Diplomering
Stockholm 170626  Anmälan
26-30 juni
28-30 augusti
29 september diplomering
Helsingfors mer info Anmälan