Alumni

Alumni

Alla våra diplomerade/certifierade coacher är medlemmar i vårt ALUMNI nätverk.
Som ALUMNI medlem har du ett antal förmåner.
Du får möjlighet att delta i ALUMNI café träffar. De sistnämnda ordnas f n  i Stockholm och Malmö av aktiva medlemmar. Bor du i annan del av Sverige/världen? Kontakta oss ifall du vill arrangera våra ALUMNI träffar där du bor.

Som ALUMNI medlem har du tillgång till en stor grupp kvalitetssäkrade professionella coacher. På ANSLAGSTAVLAN kan du lägga ut förfrågningar till alla dina kollegor eller tips, idéer, synpunkter du vill dela med dig av.

I Malmö och Stockholm drivs ALUMNI café på initiativ av några ALUMNI medlemmar. Varje café kväll brukar ha ett tema som programpunkt förutom mingel och förtäring (Vin, tapas tallrik, kaffe/te). Självkostnadspris 50kr/person.

Karin Hessner

Namn: Karin Hessner
Företag: Lev livet levande LLL
Kontakt: karin@hessner.se

Rune Segerblad

Namn: Rune Segerblad
Företag: www.gid.se
Kontakt: http://se.linkedin.com/in/runesegerblad/

Pia Lindström

Namn: Pia Lindström
Företag: www.du-kan.com
Kontakt: pli@live.se

Nu startar äntligen Alumni café!!
Varmt välkommen till Alumni Café i Stockholm. Initiativet har sin grund i att vi samtliga har deltagit i utbildningar via CoachCompanion. Vi brinner för att få människor att upptäcka sin fulla potential och idén bakom Alumni Caféet att ge möjlighet att träffa andra coacher, utbyta erfarenheter samt få och kunna ge inspiration i coaching.Vår ambition är att genomföra 3 Alumni-möten under hösten och ytterligare 3 under våren med varierande teman som anknyter till coaching och coaching-färdigheterna.

Till varje träff har vi en fantastisk coach, Johanna Nilsson, som bakar! Därför behöver vi veta i god tid hur många som kommer.

Malmö

Stockholm

Än en gång varmt välkommen!

Läs mer på Alumni´s forum

Datum
Alumni café – Anmälan

Malmö  Information följer inom kort
Stockholm Information följer inom kort